Bilder fra avisa

Bilder som har stått i avisa, er både kjære minner og flotte gaver.
Kundeservice

Har du eller noen du kjenner vært i avisa? Da kan du bestille ett eller flere bilder og få dem trykt opp på fotopapir.

Ring 400 06 745, eller send en e-post til redaksjonen@inderoyningen.no.