NAV Inderøy inn i NAV Inntrøndelag

Fra årsskiftet er NAV-kontoret i Inderøy del av NAV Inntrøndelag.

NAV INNTRØNDELAG: – NAV-kontoret i Inderøy er fra årsskiftet av blitt en del av NAV Innherred, forteller leder May Beate Haugan.Foto: Stig Leinan

Nyheter

1. januar ble NAV-kontorene i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy slått sammen under benevnelsen NAV Inntrøndelag.

Bedre tjenester

– Tanken bak er at vi skal bruke ressursene mer effektivt og at vi skal kunne gi brukerne bedre tjenester, sier leder av NAV Inntrøndelag, May Beate Haugan.

Hun forteller at det nye NAV-samarbeidet inkluderer rundt 70 ansatte.

– Selv om vi nå blir ett kontor med felles ledelse, så opprettholder vi fire lokasjoner – én i hver av de fire kommunene. Det er viktig at vi også i framtida har nærhet til brukerne våre, sier NAV-sjefen.

Mange brukergrupper

Brukere av NAVs tjenester er blant annet arbeidsledige, sykemeldte og folk som går på avklaringspenger. I tillegg er NAV et siste sikkerhetsnett for den som har behov for økonomisk sosialhjelp og som har behov for økonomisk veiledning.

– Gjennom denne fusjonen styrkes vi og kan gi bedre tilbud til unge som trenger vår bistand, folk med innvandrerbakgrunn, langtidsledige og dem som har nedsatt arbeidsevne. Ikke minst er det viktig at dem som dropper ut av videregående skole får et tilbud som gjør at de kan bidra i arbeidslivet, sier hun.

Tilgjengelig på nett

Behovet for å stikke innom det lokale NAV kontoret er blitt mindre etter hvert som mange av NAV sine tjenester er tilgjengelige på nett.

– Vi ønsker at brukerne våre skal komme på avtale møter, da møtene blir bedre når vi får forberedt oss for både brukerne og veilederne. Åpningstiden for dem som ikke har avtale endres. Avtalte møter gjennomføres som før hver dag til oppsatte tider, sier hun.

Bindeledd

May Beate Haugan er opptatt av at NAV blir et sterkt bindeledd mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere.

– I øyeblikket har vi veldig lav arbeidsledighet. Da blir én av utfordringene å skaffe kompetent arbeidskraft som etterspørres. Vi må få til match mellom ledige arbeidssøkere og ledige stillinger både i øyeblikket og vi må se fram i tid. Om få år vil mange felt innen arbeidslivet kreve annen kompetanse enn den vi har i dag. Sammen med andre skal vi i NAV sørge for at dette kommer på plass, nikker hun.

Mindre sårbare

NAV-lederen understreker viktigheten av at en sammenslått NAV-tjeneste gjør hver lokasjon sterkere.

– Ikke minst er vi mindre sårbare ved sykdom blant ansatte. Felles ledelse og felles brukerportefølje er så avgjort en styrke i alle de fire kommunene, smiler hun.

Haugan lover at NAV-kontoret i Inderøy skal levere gode tjenester også i framtida.

– NAV-kontoret i Inderøy har vært et veldrevet kontor. Det skal det være i årene som kommer også etter at det er blitt del av NAV Inntrøndelag, sier hun.