436 utrykninger i 2017

Brannvesenet Midt IKS hadde til sammen 436 utrykninger i fjor.

FÆRRE UTRYKNINGER: Brannvesenet Midt IKS hadde færre utrykninger i 2017 enn det hadde i 2016. Nedgangen er på ti prosent. (Arkivfoto)Foto: Stig Leinan

Nyheter

Det framgår av ei pressemelding fra brannvesenet. Her kan en også lese at det året før var 480 utrykninger – altså en reduksjon på rundt ti prosent i løpet av ett år.

63 trafikkulykker

Brannvesenet Midt IKS er brannvesenet for kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Osen, Namdalseid, Lierne kommune og Røyrvik kommune.

«Vi rykket ut til 63 trafikkulykker, hvorav hele 5 var dødsulykker. Ulykker med tragisk utgang var uvanlig høyt i 2017. I 2016 rykket vi ut til 73 trafikkulykker. Selv om det er meldt som trafikkulykke, er de fleste uten hardt skadde eller omkomne som tilfellet i 2017», står det i pressemeldingen.

22 bygningsbranner

Videre heter det at brannvesenet i 2017 ikke hadde noen omkomne i brann i sitt distrikt.

«Dette er svært gledelig. Og noe vi selvsagt ønsker oss for årene fremover også. Nasjonalt var det lavere tall enn tidligere, selv om det er nedgang også nasjonalt, vil vi alle jobbe videre mot målet med ingen omkomne i brann. Det var 22 registrerte bygningsbranner i regionen, mot 29 stk. i 2016. Spesielt for 2017 var brannen på Rannem gård i Steinkjer. Dette en brann som var utfordrende å slukke, og som også medførte bruk av ressurser fra flere av våre avdelinger. Utrykninger som klassifiseres som unødige (automatiske brannmeldinger som er utløst unødig) var i 2017 156 stk. Dette tilsvarer 36 % av utrykningene. Nasjonalt er våre resultat bedre enn snittet. Enkelte brannvesen har mer enn halvparten av sine utrykninger i kategorien unødige. Fortsatt fokus på å redusere disse blir prioritert i 2018.»

– Ta brannsjekk

I pressemeldingen står det til slutt at vi «i Brannvesenet Midt IKS håper at den innsats som legges i informasjon og opplysning på sikt fortsatt vil virke positivt. Det er svært mye den enkelte kan gjøre for å unngå brann. Man må ikke gå i fella med å tenke at dette ikke vil hende meg. Ta en brannsjekk av egen bolig/virksomhet. Viktig å ha i bakhodet at 10 % av oss vil før eller senere oppleve brann i egen bolig. Brannvesenet Midt IKS ønsker for det nye året en nedgang i branner og redningsoppdrag.»