Kartlegger kompetansebehovet

Inderøy kommune og Inderøy Næringsforening går sammen om å kartlegge kompetansebehovet i næringslivet.

KARTLEGGING: Nå skal dagens behov og kompetansebehovet i overskuelig framtid kartlegges, konstaterer Frode Sakshaug i Inderøy Næringsforening (t.v.), næringssjef Trygve Wannebo, daglig leder hos Den Gyldne Omvei, Tormod Ellingsen og ordfører Ida Stuberg.Foto: Stig Leinan

Nyheter

– Vi vil vite hvordan dette er i dag og hvordan næringslivet ser på dette i overskuelig framtid, sier Frode Sakshaug i næringsforeningen.

Kort svarfrist

Det er gjennom spørreundersøkelse en skal finne det lokale næringslivets kompetansebehov. Spørreundersøkelsen er digital og sendes ut i disse dager.

– Det haster med å få svar. derfor er det kort svarfrist. Den er satt til uke 3. Grunnen til den korte svarfristen er at materialet skal sammenstilles og presenteres mandag 12. februar. I tillegg vil vi ha dette på plass før elevene velger sitt videregående skoletilbud, sier ordfører Ida Stuberg.

Noen kan bli «oversett»

Næringssjef i kommunen, Trygve Wannebo, regner det for sikkert at en ikke har oversikt over alle næringsdrivende i Inderøy.

– Det er derfor stor sannsynlighet for at en eller flere bedrifter blir «oversett». Den eller de som opplever dette, bør en ta kontakt med oss slik at de får anledning til å bli med i undersøkelsen. Vi er opptatt av å nå ut til absolutt alle. Samtidig oppfordrer vi bedrifter til å være med på undersøkelsen. Det kan være en god framtidsinvestering å videreformidle sitt kompetansebehov, sier han.

En aktiv politikk

Hovedformålet med undersøkelsen er å få på plass en detaljkartlegging av nåværende kompetansesammensetning og framtidig kompetansebehov hos aktører innen næringslivet. Tormod Ellingsen, daglig leder hos Den Gyldne Omvei, er opptatt av at det drives en aktiv politikk.

– Framfor å drive tradisjonelt utviklingsarbeid med utgangspunkt i en forestående eller reell krise, skal vi heller ha en politikk som jobber med gode konjunkturer for å forsterke og ta ut økt effekt av positive markedstrender, sier han.

Medstrømsprosjekt

Ordfører sier at undersøkelsen tar utgangspunkt i medstrømsprosjektet fra 2016 utført av Proneo i samarbeid med Regional utviklingsavdeling og Verdal kommune.

– Med mange svar blir det lettere å utforme en næringsvennlig og framtidsrettet næringspolitikk, avslutter ordfører.