De fortjener en stor takk, alle de frivillige kreftene som hvert eneste år stiller opp for å lage en heidundranes nasjonaldagsfeiring i bygder og grender i Inderøy. Foreldrenes arbeidsutvalg, lag og foreninger legger ned mange timers arbeid og bruk av fritid, for at alle skal ha en festdag med leker, is, musikk og barnetog.

I forkant av årets 17. maifeiring ble det stilt spørsmål ved valg av rutetrasé for barnetoget på Sakshaug. I år skulle ikke barnetoget snirkel seg gjennom trange gater i Straumen sentrum, eller stoppe utenfor Inderøyheimen. Et godt begrunnet valg, som 17. maikomiteen ved sakshaug skole var i sin fulle rett til å ta. Et valg som selvfølgelig setter både sinne og følelser i kok for de som vil beholde alt som det alltid har vært.

Valget av trasé førte også til en opphetet diskusjon i sosiale medier. Og med stort engasjement for nærmiljøet og grenda si, gikk det en kule varmt for flere.

De var synd at eldreinstitusjonene i Straumen ikke fikk besøk av barnetoget utenfor vinduene sine. Den generasjonen som har bygd landet, og som har sterkere følelser knyttet til feiringen av nasjonaldagen, enn vi i etterfølgende generasjoner kan fatte. Det kan vi enes om.

Men et viktig spørsmål som ble reist av fau-representantene er kommunens ansvar for utarbeiding av planer for, og gjennomføring av feiringen.

«Vi i 17. mai-komiteen og FAU-Sakshaug har stilt kritiske spørsmål til kommunens manglende deltakelse, og det vi ser på som ansvarsfraskrivelse når det kommer til 17. maifeiringen i kommunen».

Det skriver komiteen i sitt åpne brev etter kritikken for valg av rute for barnetoget.

17. mai-arrangementet på Straumen er stort, og skal være en folkefest for alle. Ifølge kommunen bidrar de allerede med koordinering av komiteene ved de ulike skolene og sørger for at planer og evalueringer blir overlevert fra år til år.

Da er det grunn til å spørre: – Er planer, evalueringer og overføring av disse fra år til år godt nok gjennomført, eller trenger kommunen å tenke nytt? Kan det være behov for en overordnet 17. maikomité som kan sørge for kontinuitet og ikke minst trygghet for stadig skiftende foreldreutvalg?

Til sist har vi et felles ansvar for at feiringen av nasjonaldagen blir en god opplevelse for alle.