På midten av 1700- tallet kom de første potetene til Hove gård på Tromøy. Herfra stammer den første kjente dokumentasjonen på at det ble dyrket poteter i Norge. Siden har den spredt seg over store deler av verden og spiller en viktig ernæringmessig rolle for store deler av befolkningen på jorden. Rotfrukten har gjennom tidene blitt både elsket og hatet, den har reddet liv, men med feil oppbevaring, kan den bli giftig. Den har til og med fått tilnavnet Djevelens frukt fordi den vokser under jorda, i følge Wikipedia.

Å bli betegnet som å være en potet, er rene hedersbenevnelsen. Det beskriver en person som er allsidig, omstillingsdyktig og i stand til å tilpasse seg situasjon og arbeidsoppgaver, en som kan brukes til det meste.

Jeg vil påstå at pressens funksjon som formidler og sentral meningsbærer i samfunnslivet har hatt en like viktig samfunnsfunksjon som poteten, så lenge det trykte mediet har eksistert. Pressen blir elsket og hatet, den har reddet liv, men kan bli giftig. Mang en journalist og redaktør har nok fått djevelske benevnelser kastet etter seg.

Tradisjonelt er avisas lederartikkel en kommentar hvor avisen gir uttrykk for sitt syn i en eller flere saker. I de tider hvor de fleste aviser var knyttet til et politisk parti, var det gjerne partikontorene som sørget for å distribuere lederartikler til sine aviser. Den tid er heldigvis over.

I dag står redaktøren fritt til å mene hva en vil.

Det kan være en lunefull og krevende øvelse, i alle fall når man som journalist har lært at ens oppgave er å formidle hva andre mener uten å farges av egne preferanser. Stort lettere blir det ikke når ens forgjenger har ment noe nærmere 1.000 ganger i 21 år.

Avtroppende redaktør Stig Leinan, har satt spor i Inderøysamfunnet. Han har vært en potet. Omstillingsdyktig og i stand til å tilpasse seg situasjon og arbeidsoppgaver. Han har blitt elsket og sikkert litt hatet, og man skal ikke se bort fra at han har blitt kalt både det ene og det andre. Med et rotfestet engasjement for lokalsamfunnet har han gjennom Inderøyningens lederartikler gitt sitt bidrag til å sette dagsorden i lokalsamfunnet. . Han har vært, og kommer med stor sannsynlighet fortsatt til å være, en tydelig stemme i den lokalpolitiske debatten, selv om pennen på lederplass nå er lagt i andre hender.

En klok kvinne, med mange år bak seg i politikken sa: «Du har dine egne sko». Og slik vil det bli. Leinans sko er for store til å fylles, men Inderøyningen skal fortsatt være en viktig meningsbærer og en tydelig stemme i Inderøysamfunnet, selv om stemmen skifter dialekt og får et annet toneleie.

I Inderøy har poteten tapt terreng som et viktig bidrag i landbruksproduksjonen de siste 20 årene, men den lokale debatten skal vi ikke la tape terreng. Derfor vil vi be dere lesere om å bidra. La de sterke meningene og hjertesukkene, de fortvilte utropene og de stille betraktningene formidles gjennom Inderøyingen. Vi bringer dem gjerne til torgs.

Selv om dagens debatt i stor grad er flyttet til sosiale medier og digitale flater, så ligger det fortsatt mye makt i det trykte ord.