Fredag skal formannskap i Inderøy kommune ta stilling til om serveringsstedet Mosvik brygge skal ilegges to prikker for overtredelse av alkoholloven. Driverne av stedet erkjenner at de har gjort noe feilvurderinger og beklager at de har kommet i skade for å dele bilder på sosiale medier som bryter med alkohollovens rigide regler.

Inderøyningen er opptatt av at lover og regler skal opprettholdes, og at konkurranseforutsetningene må være like for alle som driver i serveringsbransjen. Vi mener samtidig at kommunen må vise stort skjønn for at det er lett å manøvrere feil i jungelen av paragrafer, spesielt når det kommer til deling av bilder i sosiale medier.

I Alkoholloven § 9-2, Reklame for alkoholholdig drikk, står følgende; «Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame forandre varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester». Ingen publiseringer på sosiale media kan inneholde tekst eller bilder som viser til alkoholholdig drikk eller som kan assosieres med dette. Det vil være ulovlig reklame.

Inderøy kommune varslet i sommer at de kom til å stramme inn sine reaksjoner mot serveringssteder som ikke overholder sine forpliktelser til å følge alkoholloven. Det er i og for seg bra. Vi ønsker et kontrollert forhold til servering av alkohol, vi ønsker å unngå at mindreårige blir servert, og at massiv reklame skal påvirke til økt alkoholbruk.

Samtidig ønsker vi at næringslivet i kommunen skal ha gode levevilkår og at de skal oppleve like konkurransevilkår. For å ta et eksempel. Er det et større brudd på alkoholloven at et serveringssted legger ut et bilde på sosiale medier av en kokk med en vinflaske i hånden, enn at et annet serveringssted legger ut et bilde av et skilt som inviterer til akevittsmaking? Det er heldigvis ikke opp til oss å avgjøre.

Bruken av sosiale medier har på kort tid blitt den viktigste annonsekanalen for mange aktører, og den når et mangfold av mennesker. Da er det viktig at drivere av serveringssteder er bevisst på hvordan de profilerer seg, og at de ikke tar hodeløse avgjørelser med hensyn til publisering av bilder. Samtidig er det på sin plass å minne lovens utøvende kraft, kommunen, om å ha et edruelig forhold til bruken av paragrafer, slik at man ikke setter seg i en situasjon hvor man blir årsak til konkurransevridning.