Etterspørselen etter viktige grupper av helsepersonell vil øke i takt med aldrende befolkning. Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson og førstekandidat til Stortinget, Ingvild Kjerkol, mener det er viktig å komme med forslag på hvordan vi kan utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.

– Vi trenger en plan for å gjøre noe med mangelen av fagfolk innen helse framover. Vi har lagt åtte år med stillstand bak oss og mangelen på fagfolk bare øker og øker, sier Kjerkol som viser til at behovet for helsepersonell også er stort i Trøndelag.

Hun mener at det til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir utdannet for få sykepleiere og annet helsepersonell for å dekke det økende behovet. SSB viser til at man i 2035 vil mangle 16000 helsefagarbeiderårsverk og 28000 sykepleierårsverk. Situasjonen blir ikke bedre av at det samtidig ser ut til å bli voksende mangel på helsefagarbeidere, vernepleiere, ergoterapeuter og jordmødre.

– Unge som skal inn i arbeidslivet, ønsker heltid i mye større grad. Med en så stor mangel på kvalifisert personell kan vi ikke fortsette å utdanne 2-3 personer for å dekke ett årsverk. Dersom helse- og omsorgs skal være en attraktiv karrierevei, trengs det hele, faste stillinger, sier Kjerkol.

Ingvild Kjerkol er tydelig på at det haster med å sette ned en kommisjon. Kommisjonen vil også få ansvar for å drøfte hvordan kompetanse skal lønne seg og hvilke muligheter for karriereutvikling som trengs for å beholde dyktige ansatte i helsesektoren. Kommisjonen skal i tillegg vurdere hvordan det kan legges til rette for en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen.

Helsepersonellkommisjonen skal bestå av partene i arbeidslivet. Mette Nord i Fagforbundet uttalte i går at de stiller seg bak Arbeiderpartiet i denne saken. Fagforbundet i Trøndelag er også positiv til en slik kommisjon.

– Dette et viktig grep for å løse mangelen på helsepersonell, og det haster å komme i gang med arbeidet, sier regionleder Arnt Sigurd Kjøglum.

– Et av våre viktigste løfter for neste stortingsperiode er å sikre velferdsstaten de helsefolka Norge trenger, både nå og i fremtiden. Vi har ikke tid til å vente lenger, avslutter Kjerkol.