Vi ønsker å engasjere dere i den pågående konflikten mellom UNIO og KS, og be dere om hjelp til å få til en avtale mellom partene. UNIO er Norges største hovedorganisasjon for medlemmer med høyere utdanning, og har medlemmer i 13 fagforbund.

Streiken startet 27. mai, og ble trappet opp 2. juni. Nå har mer enn 20.000 UNIO-medlemmer landet over lagt ned arbeidet. Våre medlemmer i Inderøy er enda ikke tatt ut i streiken, men blir dette langvarig vil Inderøy kommunes innbyggere berøres.

Vi har stor forståelse for pandemisituasjonen Norge og kommunene er i nå, men vi har ingen tid å miste. Det handler om vår felles fremtid, kvalitet på tjenester vi trenger gjennom hele livet, særlig når vi blir eldre eller syke, og om tryggheten og opplæringsmulighetene barna møter i barnehagen eller på skolen.

Lønnsveksten i kommunesektoren ble betydelig lavere enn i privat sektor i fjor. Oppdaterte tall fra 2020 viser at mens kommunal sektor godtok tilbudet på 1,7 % lønnsøkning, fikk ansatte i privat sektor 2,2%. Dette er ikke tilfredsstillende, og vi krever derfor en klar reallønnsvekst for våre grupper.

Årets oppgjør må være begynnelsen på et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning, og må følges opp i kommende tariffoppgjør.

Vi ønsker at det skal være attraktivt å jobbe i kommunal sektor. For å få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker. Sånn som situasjonen er nå, klarer vi ikke dette. Tall fra samordnet opptak viser en sterk nedgang i søkertall til bl.a lærerutdanningen. Dette gjelder flere av profesjonene. I årene som kommer vil det bli enda vanskeligere å rekruttere kvalifisert personell. KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere. Når vi i tillegg vet at 15% av all undervisning på barnetrinnet blir gitt av ufaglærte (20% på videregående). Når vi i tillegg vet at 50% av lærerne ute i skolene vurderer å bytte yrke, ser vi oss nå nødt til å rope varsko!

Økt lønn til våre medlemsgrupper er en investering i fremtidens velferd i kommunene, en investering i barn og unge, oppvekst og helse. Det vil bli veldig dyrt å la være! Vi ønsker ikke streik. Vi kan avslutte streiken så snart KS kommer tilbake til forhandlingsbordet med et bedre tilbud. Denne streiken må KS ta ansvaret for. Det er opp til arbeidsgiver å løse dette på en god måte slik at streiken kan avsluttes.

Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse, stort ansvar og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge. Likevel er det kritisk mangel på kompetanse både i barnehage og skole, og helse- og omsorgstjenestene. Vi ber dere om hjelp til å få partene tilbake til forhandlingsbordet, og at vi får til en avtale som sikrer rekrutteringa til kommunal sektor i årene som kommer.

Wenche Kulseth, Lokallagsleder Utdanningsforbundet Inderøy

Allan Lønvik, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Inderøy