Den har gått heftig diskusjonen den siste uken, om aprilspøken fortsatt har livets rett i radio, på fjernsyn og i aviser. Spørsmålet er om vi kan tillate oss å spøke med seere og lesere i disse dager hvor sosiale medier florerer med falske nyheter av mer eller mindre alvorlig grad. Noen mener det er helt greit å dra en drøy spøk fordi man har tro på at leserne selv evner å skille spøk fra alvor, andre mener a aprilspøken har gått ut på dato for mediene, og at den hører hjemme på barnerommet.

Det er ikke så ofte Inderøyningens papirutgave kommer ut 1. april. I år gjorde den det, og da ble spørsmålet også diskutert i lokalavisas redaksjon. Vi valgte å avstå fra fristelsen med å dra en saftig aprilspøk på lesernes bekostning. Ikke fordi vi mangler tillit til og undervurderer våre lesere, men fordi vi ikke ønsker å bidra til bagatellisering av falske nyheter.

Det finnes dem som mener at en uskyldig aprilspøk ikke bare er for å framkalle latteren, men at det dertil kan bidra til å stimulere barns evne til kildekritikk.

Inderøyningen mener derimot at det er de redaktørstyrte medienes oppgave å bedrive kildekritikk før vi setter saker på trykk eller publiserer dem på nett. Leserne skal kunne stole på at det det allerede har blitt utført en grundig kildekritikk av nyhetene de finner på Inderøyningens publiseringsflater. Selv om det er snakk om en «uskyldig» aprilspøk.

Så skal det sies at en god aprilspøk ikke er å forakte når det gjelder å lure gode kolleger, venner eller familie, en god latter har vi alle godt av.

Inderøy kommune har gjennom mange år tatt med kommunens ungdomsråd på reise til maktens høyborg i Oslo hvert annet år. Dette er en nydelig tradisjon som vi er glade for å se har blitt tatt opp igjen etter pandemien. Vi har stor tro på at å ta med ung, engasjerte mennesker på en slik «dannelsesreise», og gi dem et innblikk i stedene hvor de store beslutningene tas, vil bidra til både personlig utvikling og samfunnsnytte. At de samme ungdommene også fikk mulighet til å møte andre ungdomsråd i en trygg setting på Utøya, må ha vært en sjelsettende opplevelse de vil bære med seg inn i voksenlivet.

Det jobbes godt med ungdomskulturen i Inderøy, her bygges ungdom som blir i stand til å drive kildekritikk og som ikke så lett lar seg lure, selv ikke på 1. april.