(Siste)

Dagen etter at Katharina Falstad fortalte at hun jobbet mye gratis og verken mottok overtidsbetaling eller kveldstillegg, fikk hun sparken som trafikklærer ved Dulles trafikkskole i Verdal i Trøndelag. Falstad hadde et ønske om at trafikklærere over hele landet skulle få bedre arbeidsvilkår.

– Arbeidsgiver har begått et grovt overtramp. Det er skremmende å se hvordan denne bransjen behandler sine ansatte. Denne cowboy-virksomheten er veldig utbredt her til lands, sier forbundssekretær Jon Oddvar Holthe i Skolenes Landsforbund (SL) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Rystet etter møter

Landets trafikklærere tilhører en bransje der nesten ingen er fagorganiserte, og arbeidsmiljøloven brytes hver dag, hevder Holthe i LO-forbundet. Episoden med Falstad underbygger inntrykket han sitter igjen med etter å ha vært i kontakt med trafikklærere landet rundt.

– Jeg er rystet over det jeg har sett og hørt. Det er helt drøyt å gi noen sparken som en konsekvens av et krav om å få betingelser i henhold til arbeidsmiljøloven, mener forbundssekretæren.

Årsaken til oppsigelsen er, ifølge Dulles trafikkskole og faglig og daglig leder Kåre Norum, mangel på elever. Norum skal ha gitt Katharina Falstad beskjed om mulighetene for en oppsigelse på et drøftelsesmøte for to uker siden. Det siste blir avvist av Falstad.

Hun hevder at drøftelsesmøtet var en medarbeidersamtale. Hun ønsker selv ikke å si noe mer om saken, men har informert Holthe i SL om hendelsesforløpet. Oppsigelsestiden er på én måned.

Juridisk hjelp

– Det nytter ikke si at trafikkskolen har nok elever den ene dagen og oppgi tynt elevgrunnlag som oppsigelse den andre, sier Holthe, og sikter til at Kåre Norum understreket overfor ANB at trafikkskolen «hadde nok elever». Problemet for Norum var at elevene ikke ville kjøre på dagtid av frykt for ikke å få karakter på skolen. Derfor måtte han vurdere om det var behov for seks ansatte.

LO-forbundet vil nå gi trafikklærer Katharina Falstad juridisk bistand.

– Vi må undersøke mulighetene for å få erstatning, men det krever innsyn i alle papirer og at vi kommer i kontakt med trafikkskolen på et eller annet tidspunkt. Dette er en stygg sak, sier Holthe.

Selv oppgir Falstad til LO-forbundet at det vil bli vanskelig å komme tilbake i samme jobb. Hun oppgir dårlig arbeidsmiljø og den vanskelige situasjonen som grunn.

Tre av seks må gå

Norum selv er ordknapp i sine kommentarer, men hevder at oppsigelsen av Falstad overhodet ikke har noe å gjøre med saken ANB skrev dagen før.

– Det er helt andre omstendigheter som ligger til grunn. Jeg er blitt nødt til å si opp tre av seks ansatte ved trafikkskolen i løpet av de siste to dagene. Det går på ansiennitet, forteller han.

– I Falstads tilfelle har oppsigelsen ingen sammenheng med at hun sa ifra om lovbrudd?

– Nei, ikke i det hele tatt, svarer Norum før han må legge på og vie tiden sin til en kjøretime.

Jobber gratis

Falstad har, i motsetning til mange av hennes kolleger, en kontrakt med månedslønn, men sier selv at hun verken får overtidsbetaling eller kompensasjon for ubekvemme arbeidstider.

I kontrakten til de fleste trafikklærere står det at de er ansatt i en 0 til 100 prosent stilling og at de kan jobbe 0 til 45 timer i uka. I snitt går det ukentlig med 45 arbeidstimer inkludert mørkekjøring om kvelden, men det vanlige er å få betaling for 37,5 timer.

– Slik kan det ikke fortsette. Det er mange i samme situasjon som meg. Nå er det på tide at vi får bedre arbeidsvilkår, sa Falstad tidligere denne uken.

Saken fortsetter under bildet.

Har utfordringer

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er opptatt av at arbeidsmiljøloven følges og oppfordrer alle medlemmer til å gjøre det samme. Landets største bransjeforbund for trafikkskoler har også utarbeidet arbeidsavtaler og kontrakter som alle medlemmer har tilgang til.

– Det er ingen hemmelighet at bransjen har utfordringer i forbindelse med regjeringens nye fraværsregler. I det regelverket regnes ikke trafikkopplæring som gyldig fravær. Når etterspørselen etter timer på kvelder og i helger øker, får mange problemer med å følge regelverket, sier direktør Torgeir Abusdal i ATL til ANB.

Regjeringens innstramninger på fraværsreglene i videregående skole innebærer at elever som har ti prosent udokumentert fravær i et fag, i utgangspunktet ikke får godkjent vitnemål.

– Får vi endret dette, vil det gjøre det lettere for våre medlemmer å oppfylle kravene i forskriftene for trafikkopplæring og tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven. Slik det er nå hindrer fraværsreglene i stor grad trafikkopplæring på dagtid, sier han. (ANB)