Vi hører om ungdommer som allerede på ungdomsskolen begynner å planlegge russetiden, som danner russegrupper og begynner å spare penger til russebusser. Vi hører om andre ungdommer som allerede på ungdomsskolen begynner å grue seg til russetiden, som frykter utenforskap og mobbing, eller som ikke har råd til å delta i det som skal være en feiring av 13 års skolegang.

Da varmer det et bankende inderøyhjerte at våre ungdommer selv går i bresjen for å avskaffe en ukultur som har fått etablere seg gjennom år.

Vi dølle voksne kan formane opp og i mente, men skal det virkelig endring til, så må det komme fra ungdommen selv.

Russestyret i Inderøy tar et modig valg, og er forberedt på at de kan få hets fra andre russekull, for å framheve seg selv som bedre. Derfor er det så vannvittig viktig at inderøysamfunnet samler seg om ungdommene og framsnakker initiativet russen nå har tatt. Det er jo ikke å stikke under en stol at det også finnes foreldre som lever ut sine egne ungdomsdrømmer, når de oppmuntrer til høy partyfaktor, rulling med kidsa og alt som hører med.

Russen selv framhever Ole Tuset, politikontakten for Inderøy og Torstein Valvatne Ådnanes, ungdomskontakten i Inderøy, som voksenpersoner som har evne til å lytte til, og prate med ungdommen. De er en viktig faktor for at russen skal lykkes med sin inkluderingsstrategi. Men det er også storsamfunnet rundt de ressurssterke og kreative ungdommene våre. Hver og en av oss har et ansvar for å snakke russen opp, for å bidra til at generasjon corona, som har mistet store deler av ungdomstida si under pandemien, får et skoleår og en russetid som de vil minnes med glede og stolthet.

– Vi gjør det for de som kommer etter oss, så ingen skal kjenne på utenforskap, men føle trygghet i russetida, sier et samlet russestyre.

Vi har tro på at de grepene som inderøyrussen tar nå, kan være starten på en ny trend, og vi håper at russekull i andre deler av Innherred kaster blikke til Inderøy og følger det gode eksempel.

Vi skal bidra til framsnakking og fellesskapstenkning, og forventer at skole, kommune, politi og lokalsamfunn gjør det samme, men da ligger det også et stort ansvar på russen om å levere varene.