Fredag 22. juli hørte vi lyden av kirkeklokker, sang og toner fra forskjellige musikkinstrumenter i Heggstad Kirke, det var med å vise Arvid Leopold Heistad den siste ære under hans bisettelse..

Arvid ble 86 år gammel, og sovnet stille inn på Betania Sykehjem fredag 8. juli.

Arvid var født 7.mai 1936 på Bartnes Mellom på Sandvollan. De første leveårene bodde han på Bartnes , som var heimgården til mora. I 1943 fikk foreldrene Signe og Bernt Heistad utskilt jord til nybrottsbruk fra Bartnes Mellom, og bureisingsbruket Sjøvolden ble etter hvert heimen til Signe og Bernt og barna Arvid og Astrid. Sjøvolden ligger helt nede ved Borgenfjorden i Bartnesgrenda. Etter at foreldrene døde fortsatte Arvid og Astrid å bo i Sjøvolden, og senere flyttet Astrids samboer Alf Tønne inn dit. Astrid døde i 2012, og da ble det bare de to karene, Arvid og Alf, som bodde der. De siste 4 ½ år, etter at Alf døde, bodde Arvid alene i barndomsheimen.

I Sjøvolden var det mye sang og musikk. Både far Bernt, søster Astrid og Arvid var med i songlaget i bygda.

Sang og musikk var Arvid sin store hobby. Han var medlem i Sandvollan Songlag i mange år, og aktiv medlem i Musikklaget Lurlåt i hele 59 år. Arvid var med i Lurlåt fra starten da korpset ble stiftet i 1950 og hadde sin første opptreden 17.mai 1951 da han med sin ventilbasun sammen med de andre 18 guttene i korpset marsjerte den vel 3 km lange vegen fra Heggstad Kirke til Bragstad, hvor bygdas 17.mai-arrangement ble arrangert det året. Etter noen år ble ventilbasunen utskiftet med en baryton som ble Arvid sitt instrument helt til han sluttet i korpset etter 59 år. Arvid var en meget trofast korpsmusikker som alltid møtte opp, og var godt forberedt både på øvelser og på oppdrag. Arvid var kjent for å ha en sjelden fin tone i barytonen og hadde ofte solistoppgaver under Lurlåt sine opptredener. Han var styremedlem i musikkorpset i til sammen 12 år. På dugnader og andre inntektsbringende tiltak i Lurlåt sin regi, stilte alltid Arvid opp med en positiv innstilling og godt humør. Arvid sin søster, Astrid, var også sterkt knyttet til Lurlåt; Da korpset skulle anskaffe seg eget banner(fane) tok Astrid på seg å brodere hele banneret. Astrid fortalte senere at også Arvid hadde brodert en del på korpsets banner.

For sin innsats i korpsmiljøet i «Lurlåt» er Arvid blitt hedret med Forbundsmedaljen fra Norges Musikkorps Forbund. Under musikkorpsets 50-årsjubileum i okt. 2000 ble Arvid utnevnt til Æresmedlem i korpset.

Med Arvid sin bortgang har en bauta innen sangkor- og musikkorpsamatørene på Sandvollan gått bort, og vi i Lurlåt har mistet en omgjengelig, blid og positiv musikkvenn som har bidratt mye for korpset vårt gjennom mange år.

Vi lyser fred over Arvid Leopold Heistad sitt minne.


Sandvollan, juli 2022

Musikkvenner i Musikklaget «Lurlåt»