I leserinnlegg av 25.08.21 kritiseres Sp i Inderøy for å være lite konsise i budskap om å satse på skogen, koblet til hvordan byggeprosjekter i kommunen realiseres. Innlegget var spesielt rettet mot den pågående byggingen av oppvekstsenter vest.

Fra Senterpartiets side ønsker vi å nyansere inntrykket som skapes gjennom innlegget ved å vise til at vi er opptatt av å bruke treverk i kommunale byggeprosjekt, og at vi gjør det. Vi har nylig realisert nytt helsebygg i Mosvik, MOAS. Dette bygget rommer 24 leiligheter med heldøgnsomsorg med mer, og det er realisert med massivtre. På Straumen er det nye helsebygget under oppføring, dette reises også med massivtre, faktisk anvendes hele 40.000 meter trevirke her.

Noe av bakgrunnen for å velge betong i det nye oppvekstsenteret er at det gir oss mulighet til mer fleksible løsninger tilpasset bruken og innholdet i bygget. Tomta gjør at bygget får en sokkeletasje som ville begrenset mulighetene for å bruke massivtre. I helsebyggene er det flere mindre rom, og ikke samme krav til spennvidden som for oppvekstsenteret, noe som gjorde det hensiktsmessig å realisere byggene med massivtre – og det er derfor valgt i disse.

En annen grunn til at kommunestyret har valgt å anvende betong i oppvekstsenteret handler om kostnader ved bygging, men når det er sagt har vi likevel valgt å prioritere treverk både utvendig og på innvendige overflater, hvilket vil komme godt til syne etter hvert som arbeidet skrider fram. Dette vil bli varige gode kvaliteter for brukerne av bygget. Kommunestyrets flertall valgte heller enn massivtre å investere ekstra i bergvarmepumpe og solceller.

I sum mener vi at kommunestyret i Inderøy prioriterer bruk framtidsrettede byggematerialer og energiløsninger i sine prosjekter.

Petter Vesterås og Jonny Melting

Inderøy Senterparti