Bridge uke 43

Av

Spill 20 fra 15.oktober 2020. I spillet under fant Ole Petter og Astrid storeslemmen. De var de eneste som klarte det.