Innlegg

Siv Furunes (SV)

medlem av Hovedutvalg kultur, Trøndelag fylkesting

Trønder-Avisa har lørdag 18. desember en stor reportasje om kulturarbeidere som forlater bransjen. Dette får konsekvenser for oss alle, ikke bare de som er intervjuet i artikkelen. Nordtrøndere lever lengre og har bedre livskvalitet hvis vi opplever, og aller helst utøver kultur. Det gjelder sannsynligvis resten av verdens befolkning også, men for nordtrønderne er det bevist gjennom den omfattende helseundersøkelsen. HUNT4 kom med en rapport om dette i november 2020, et tidspunkt der kulturlivet hadde ligget med brukket rygg siden 11. mars. Kulturlivet stengte ett døgn før resten av landet.

For aktørene i kulturfeltet er den siste nedstengninga en katastrofe. Desember er høysesong for oppdrag, og dette går utover både økonomi og psykisk helse for utøverne. Hvis vi går inn i statistikken for lavinntektsfamilier, var kulturutøvere overrepresentert der allerede før pandemien. Det betyr at barn av kunstnere ofte vokser opp med svært stramme budsjett. Under kulturstreiken i høst, ble det også synlig for flere hvilket løsarbeidersamfunn kulturlivet er, der mange står uten sosiale rettigheter som er vanlig i norsk arbeidsliv. Og som HUNT har påvist, har kulturen i tillegg påvirkning på helsa til befolkningen. Kultur skaper livsnødvendige fellesskapsopplevelser. Vi må derfor å legge til rette for kulturopplevelser i trygge omgivelser, ikke bare på skjerm.

SV er glad for å stå bak et budsjettforslag der vi styrker kulturbudsjettet med 8 millioner fordelt på fire år. Potten til søkbare kulturtilskudd økes, slik at arrangører har handlingsrom til å planlegge prosjekt. Fylkesmusikerne blir også noe styrket, de har en viktig rolle med å utvikle musikklivet i hele fylket.

SV ser fram til å se resultatene av arbeidet med kartlegging av konsekvensene av koronapandemien som fylkeskommunen skal gjennomføre. Den skal ha særlig fokus på frivilligheten. Avlysningene av større arrangement går også i stor grad utover profesjonelle utøvere og sceneteknikere. Til en viss grad har de økonomiske kompensasjonsordningene truffet, men Creo – forbundet for kunst og kultur, har kartlagt at alle avlysningene og usikkerheten har gått sterkt utover den psykiske helsa til utøverne og scenearbeiderne. Og som vi leser i Trønder-Avisa, er flere kulturarbeidere vi har i området på vei ut av bransjen.

Det snakkes mye om bolyst som løsning på demografi-utfordringene i distriktene. Mange unge sier at det varierte kulturlivet i byene er blant grunnene til at de heller vil bo der enn på bygda. Satsing på kultur er derfor et viktig virkemiddel for bolyst i distriktene – både for frivilligheten, samarbeid mellom profesjonelle og amatører, og ikke minst rent profesjonelle produksjoner i hele Trøndelag. Dermed kan alle trøndere få bedre livskvalitet og leve lengre.