Tirsdag denne uken gikk alarmen i Inderøy. Tre kjøretøy hadde krasjet ved Kjerringvika, en buss hadde havnet i vannet, og en rekke personer ble meldt alvorlig og lettere skadd. Heldigvis var det bare en øvelse.

Inderøyningen ble invitert inn i øvelsen, for å delta aktivt med det for øye å gi både nødetater og kommunens ansatte trening i mediehåndtering.

For oss som redaksjon var det også viktig å selv få trent på en slik situasjon. Det å være tett på større ulykker, er heldigvis ikke hverdagskost for journalister i lokalpressen. Men hendelser som pil- og buedrapsmannen på Kongsberg, har vist oss at de store hendelsene kan skje hvor som helst. Plutselig kan være lokalavisen som er først på stedet, med hovedansvar for å informere lokalbefolkningen om dramatikken i nabolaget. Et slikt scenario som det som utspant seg i Kjerringvika, ville ha satt våre etiske prinsipper på en test. Selv om det er nødvendig å dokumentere et skadested, må man samtidig være forsiktig med identifisering av de som er involvert.

Heldigvis var det bare en øvelse.

Det var godt å være vitne til et velfungerende apparat, hvor nødetatene, med brann i tet, var raskt til skadestede. Et slikt scenario viser også hvor viktig det er for inderøy å ha akuttbilen stasjonert på Straumen. Kommunens kriseledelse ble raskt etablert, og kommunens samarbeid med frivilligheten, Røde Kors og Saniteten, viste seg å være mobiliseringsdyktig på rekordtid.

Kommuen fikk også testet ut bruken av sin nye storstue i Straumen sentrum, Inderøyheimen. Så blir det spennende å se hva kommunen konkluderer med i forhold til bruken av Inderøyheimen i slike sammenhenger. Kanskje kan det være vel så praktisk å benytte Akset, selv om man der vil komme i konflikt med hensynet til å skjerme skoleelvene som har sitt daglige virke i bygget.

Inderøyningen vil berømme kommunen for å ha gjennomført kriseøvelsen og vi håper det ikke blir ti år til neste gang. Det vil alltid være rom for forbedring, men det er jo akkurat derfor det er så viktig med øvelser. Da avsløres manglene, så man får mulighet til å bli bedre.