Psykisk helse er et tema som skulle blitt snakket mer om i hverdagen, også på Inderøy ungdomsskole. Mange har dårlige perioder og føler på engstelse, tristhet, ensomhet, og er bekymret for tankene man kjenner på. Dette kan også være diagnoser som for eksempel angst, depresjon, ADHD osv. Det er mange som sliter med akkurat dette, men får ikke den hjelpen de trenger.

Det er vanlig med vanskelige tanker og dette må ufarlig-gjøres. Vi må bli beviste på at det er flere som har slike tanker og følelser, så derfor må vi sette av mer tid til dette på skolen. Vi må fortelle at det er hjelp tilgjengelig, men ikke til enhver tid. Noe vi må gjøre noe med. Det er ikke alle som vil eller klarer å dele tankene de har, hjemme. Det er derfor viktig for oss at alle føler de kan dra et sted de føler seg trygge.

Vi i Inderøy AUF bryr oss om din psykiske helse og har derfor snakket med noen elever ved Inderøy ungdomsskole. Vi fikk flere gjentagelser som:

«Det blir ikke snakket nok om»

«Mange sliter, men tørr og vet ikke hvordan de skaffer hjelp!»

«Det skulle vært ett mye større tema, i alle fall 1 time i uka satt av til psykisk helse»

«På grunn av at dette ikke er et tema er det mange som ikke engang vil snakke med de nærmeste over hva de tenker på»

«Gutters psykiske helse skulle blitt snakket mye mer om!»

«Det er akkurat som at de tror vi vet når helsesykepleier og miljøterapeut er der, men vi har ikke peiling»

«stemmer det, psykisk helse er noe det å ja»

Alle vi snakket med var så å si enige. Det er mange elever som ikke vet når hjelpen er tilgjengelig, og vi synes det burde vært mer fokus på akkurat dette. Som vi vet er det vanskelig å lære når hodet er fylt med masse annet og spesielt da negative tanker. Det tar masse energi og fører til at motivasjonen forsvinner. Noen elever føler de er tvunget til å gå på skolen så de ikke får fravær, men er ukonsentrerte, har lite energi og svever i «sin egen verden».

Det har vært en del hendelser som har blitt tatt opp i det siste: ødeleggelser av skap, søppel som er spredt over alt. Det er også tissing på do, og da ikke normalt som i doskålen, men på vegger, dører og i søppelbøtten. Det de voksne reagerer med å si er «det kan være noen som plages i hjemmet».

Lærerhøyskolen burde hatt mer spesialisering på hvordan man skal oppdage og hjelpe de som har det vanskelig psykisk. Elever burde ha fått mer læring i dette temaet, så det skulle vært ett fag i læreplanen som heter «psykisk helse». I dette faget kunne vi elever lært mer om hvor viktig det er å prate med noen om tankene og følelsene våre, om hva psykisk helse er, hva det gjør med oss, hvordan man kan håndtere det, hvor og hvordan man kan skaffe hjelp osv.

Vi synes det er viktig at lærerne kan å håndtere psykisk helse når vi er sammen flere timer, nesten hver dag. I alle fall fordi det er vanskelig å vite om helsesykepleier og miljøterapeut har tid til å snakke. Vi syns helsesykepleier og miljøterapeuter skulle kommet inn i hvert klasserom for å informere elevene skikkelig når de er til stede.

Det er ofte mange som trenger å snakke med disse kontaktene, men det er ikke sikkert at de får tatt en prat med alle elevene. Det er ofte de som høres best som får mest tid hos helsesykepleier og miljøterapeuter, men det er flere som trenger en trygg fagperson å snakke med.

Statistikk sier at det er flere gutter enn jenter som har det vanskelig, men alle er like viktige uansett hvor mange som sliter. Det er lange ventelister til psykolog og BUP, så det er åpenbart at det er mange som sliter og har behov for hjelp. Gutter plages med å fortelle om de vanskelige følelsene fordi de skal vise at de er sterke og klarer dette på egen hånd, og det blir sjeldent nevnt når det gjelder dette temaet.

Oppsummert vil vi i Inderøy AUF vise hvor lurt og viktig det er å ha fagfolk rundt oss til enhver tid. Det virker som det er flere og flere som sliter så det er på tide med mer åpenhet og bevisstgjøring rundt psykisk helse, nå!


Elin Mandelid Kvam, Styremedlem Inderøy AUF