Mandag ble det full stans i vannleveringen til store deler av Inderøy etter et ledningsbrudd ved høydebassenget på Saksmoen. Et brudd som førte til en stor vannlekkasje som påvirket flere høydebasseng i området. Og det var ikke oppløftende informasjon som kom fra enhetsleder Sidsel Bryne da man hadde funnet ut av feilen.

«Selv romerne visste hvordan man skulle legge masser rundt sine vannledninger, og det ble IKKE gjort på denne måten» uttalte Bryne til Trønder-Avisa tirsdag, og det er klar tale fra kommunens utsendte.

Hun er forutseende nok til å forberede innbyggerne på at det med stor sannsynlighet vil bli flere vannledningsbrudd i tiden framover. Arbeidet på høydebassenget som ble bygd i 1979, er ikke utført slik det skal gjøres etter dagens standard, og kommunen har nå mye arbeid foran seg med å sikre innbyggernes tilgang på rent og drikkbart vann.

Dagens forside av Inderøyningen viser at vannet var alt annet en drikkbart for noen abonnenter etter mandagens ledningsbrudd.

Nå nærmer vi oss våronn, og klok av skade vet vi at vann er en ressurs det kan være mangel på i Inderøy kommune gjennom vekstsesongen. Og selv om de fleste av oss nok håper på en lang, tør og solrik sommer, får vi for landbrukets skyld håpe på en sommer som er vill, våt og vakker.

Like fort som vannet var tilbake, så var det sannelig borte igjen for andre abonnenter, denne gang i Straumen. Frykten var stor for at vi sto ovenfor nok et kostbart ledningsbrudd, og vi vil tro det var noen svette sjeler på teknisk etat tirsdag ettermiddag. Heldigvis viste det seg at det var snakk om en entreprenør som ikke hadde overholdt varslingsplikten i forkant av rørleggerarbeider.

Vann er en dyrebar ressurs, og vi er heldig stilt som stort sett har vann i springen og kan dusje så mange gang om dagen som vi vil. ( Om vi ser bort fra strømregninga), samtidig vil det kunne være ødeleggende ikke bare for landbruket, men også for næringslivet, om vannet forsvinner. Det fikk Øyna Kulturlandskapshotell kjenne på på mandag. Nå er kommunen i ferd med å tilrettelegge for enda mer vannkrevende industri på Røra. Derfor er det en nødvendighet at kommunen fortsetter arbeidet med å sikre en god og stabil vannforsyning.