Æ vil ønsk oss aill te løkke med da’n!!!

Det skoill ha verri gjort tå ein treddiklasseng i sta’n,

fer i dag e det akkurat 100 år sia at 29 eleva i 3. klasse forsætt skoletia

I NYSKOLIN, bøgd opp der’n står no,

sli sammen te ein krets ista’n fer to.


Onga frå Ner-Jørstad i øst og Vangshylla i væst

kom sæ te «Jystaskolin» i snø og sol, i rægn og blæst!

Om tæmp’en vist 20 grader minus eiller pluss

va det itj bærre å sætt sæ på ein buss!


Når æ sat og fundert, så slo det mæ ein tanke:

Kain æ takk dein nye «Udøen skole» fer at æ i værden vanke?

Vess skolin neppå Kvamsmyr’n ha bestått

villa far ifrå Sandheim på deinn skolin ha gått.

Mens a mor, som va veitjongi på Løng

på skolin på Lundsvold mått gå og sløng!

No træftes dæm på skole og koin sjå sæ hag!

Sålles vesst dæm tå kvarainner da dæm vart i lag!!


Mor og far gikk hos a Maren Vatn og’n Hammer.

Ha dæm verri lærera i dag, ha det vørti jammer!

Avstraffels med igjænsetteng, ørtæv og opphold utpå gangen –

Det va næsten dagledags – så vesst som mårrås-sangen!

«Veit di’tj henne, ska di’tj få hør e tå mæ heiller»?

va vesst Hammer sine ord. Itj heilt «pedagogisk riktig» - eiller?


Di fæm først åra gikk æ på gammelskola

med pulta fer to – ikke bord og stola.

Det va 3 klasserom – to opp – og eitt ne’

og ein stor gymnastikksal kor vi fekk hoill te

vess friminutt-vere va ailtfer umule.

Ringleikan der mins æ va trivele - .


Da æ bynt i førsteklassen, fekk æ frøken Falstad.

Vi ha å vårrå snill og still og lydig – Dærmed basta!

I svarte, skinanes forklekjoli og foilla heinner sto a rætt

kvar mårrå og song «Sjå dagen sprætt i austerætt»!

Og når a gjekk roint og rætta bøker, va vi spent:

Vart e sætt ein sirlig R – og fekk vi ordet «Pent»?


I treddi og fjærde ha æ ein lærar som heitt Grue!

(Det va ferri at’n fekk a Kjellaug te sin frue!)

Ka fornamne hains va, va det få tå oss som vesst,

for etternavn var viktig på lærer, lensmann, prost og prest!!!

Og Grue lerd oss «gongan»- vi bynt med ængelsk å!

Vi pugga læks og songan! – Og blokkfløyt spælt vi på!


Så kom vi oppi STORKLASSAN – og ned i Granhus-stu!

Og Granhus-kaill’n ha kustus, hain! Det va itj te å tru!

I lagerfrakk og kniv i slir’ så kom en ut frå døra,

sa «Tja» og drog i nassin – og klægd sæ inni øra!

Men villa vi først ler nånteng, så fekk vi sjangs te det!

Da va det itj så fale om itj aill klart følli med!

Han les så godt tu bøker – og vart fort rørt te tåra!

Ja, e de’tj rart ka’n minnes ætti aill hen åra?


Stokkan krets vart lagt te Utøy i 1962.

Lærer Nyvik og mange speinte, nye fjæs kom no!

Nytt bygg vart reist fer å huse aillisammen.

To år i nyskolin fekk klassen min og, jammen!!


I løpe tå 10 år e det så mangt som kan heinn.

Vi fløtta tebakers og bøgd hus hen i Kvamsgreinn.

På Utøy skole fekk vårrres to veitjå og gå.

Ferandrengan ha vørti stor, det fekk æ no og sjå!

Gammelskolin og uthuse va revvi ne’

men nyskolin dein sto, og vel va vel det!

Ivar ha vedlikeholdt med håmmår og med tænger,

og læreran dæm ha itj bærre ættinamna længer!

No heitt dæm Tove, Sigfrid, Gunnar og Gunn,

Inge og Liv, Britt og Sigrun!

Tonin va lettar, og ongan va så fri!

(Men dæm ha kanskje itjnå lettar fer å ler ferdi?)


Men leiken, deinn e vekti, no som før i ti’n

Og baill-leikan e fortsatt med, det vårrå ut’ som in’.

Vi veitjån klenka kulå, håppa strækk og paradis

mens gutan kasta snøbaill og sloss på «karravis».

Vi bytta «glans» og særviett, og lækt med rockereng –

No byttes «Dragonheads» og «Pokemon», sånn *»ny-modærne» teng!


Nynorsken vart ne’stæmt, det vart fer få som støtta’n.

«Ein gjekk ikkje lenger i tog fra Gruva til kyrkja» dein søttan!

Nye lova, plana og reforma kom og gjekk i flæng,

Og det det vart fer lite tå, de va bestaindi pæng!

PPT, PC’a, SFO og skol’ fer sæksårenga

- det gjeld å følli me’ fer itj bli «tatt på senga»!


Tilbygg og nybygg, ja utbøggeng mått te!

Ein rekti HIVA SKOL’ – Det må æ sei dein e!


Æ e fødd i fæmti – og hi passert «Middagshøgda»,

men håpe det vil gå nån år freinn æ vil motta trøgda!

Skolin døbble antall år, men e fortsatt «ong te sinns»!

MÅ UTØY SKOLE FÅ BESTÅ, SÅ LÆNG SOM ONGA FINNS!