Høsten er et faktum, og sommerferie har glidd over til hverdag. Alt fra spente 1. klassinger til mer vante ungdomsskoleelever møter opp med en forventning om hva de skal møte det kommende året. Inderøy SV vil at de skal møte en skole med tilstrekkelige ressurser til å se hver enkelt elev. Det gjelder pedagoger som har mulighet til å undervise, men også andre yrkesgrupper som primært arbeider med psykisk og fysisk helse. Derfor vil Inderøy SV gjennomføre bemanningsnormen i skolen. Dette er avgjørende for at de dyktige fagfolka i skolen skal kunne forme et best mulig tilbud.

Inderøy SV mener at innsatsen må settes inn tidlig. Ved å sette inn tilstrekkelige ressurser til å fange opp de som strever, og gi tilpasset opplæring allerede fra 1. klasse, kan vi forebygge og sikre riktig opplæring for alle elever.

Inderøy SV mener at alle barn skal få et gratis skolemåltid av god kvalitet, og vi vil starte med ungdomsskolen. Et slikt måltid vil kunne bidra til å redusere sosiale forskjeller i kostholdet, og sikre god ernæring for alle elever. Næring er viktig for læring! Samtidig gir det mulighet for gode opplevelser over lunsjbordet.

Ungdomsskolen er fylt til randen. Det er ikke plass til alle i det nye, flotte bygget. Vi ønsker at Akset kultur- og skolesamfunn skal være et møtepunkt for barn i hele kommunen. Inderøy SV vil jobbe for å finne en bedre romløsning på AKSET. Elevene må ha rom som er tilpasset den bruken de er ment å ha, og samtidig oppleves inkluderende og trivelige. Vi må satse på AKSET!

Inderøy SV mener at skole og oppvekst er områder som må prioriteres. Det er bærekraftig politikk. Barna er framtida vår, og en god barndom varer hele livet. En av de aller viktigste investeringene vi kan gjøre i kommunen, er å sikre barn og ungdom en god skolegang.

SV vil satse på ungene i kommunen, og vi vil satse på skolen. En praktisk og variert skoledag med skolemat er ikke mye forlangt!

Godt valg!

Lill Theres Vist, 2. kandidat Inderøy SV