Torsdag 16.06 braka det løst med sommerfest på Røra barnehage, til uforventet godt vær.

Det starta med aktivitetsløype hvor barna fikk prøve seg på potetløp, kasting på boks og hive risposer på blink.

Når alle postene var fullført, var det fisking med stang. De var spennende å hive ut snøre å vente på napp, og stor var gleden når det hang is på kroken og ikke fisk.

Barna hadde øvd seg på fremføring av Blimed-dansen og hadde oppvisning på denne før vi spiste mat. Det var kurvfest, så alle tok med litt hver. Barnehagen stilte med is og pølser.

Plutselig hørte vi sirener og Inderøy brannvesen kom med brannbilen sin. Barna strømmet til. Det var stor stas, og barna fikk prøvesitte bilen.

Ellers var det motorpark med traktor, motorsykkel og firhjuling, samt plenklippertraktor som barna fikk prøvesitte i.

Foreldregruppa vil rette en stor takk til de de ansatte som vi og barna er så glade i, som også bidro på sommerfesten. God og velfortjent sommer til alle.

Tusen takk til Inderøy brannvesen som tok seg tid til å avlegge et besøk.


Mvh Kristine Strand, fornøyd mamma i barnehagen