Ungdomskontakten heter Torstein Valvatne Åndenes og jobber med, og for at ungdommer skal trives i kommunen. Han er ansatt i kommunen under enheten for kultur, og har kontor i tidligere Folkvang barnehage på Straumen. Torstein er utdannet barnevernspedagog, og har allsidig arbeidspraksis med barn og unge, bl.a. har han også vært faglærer i programfaget «Kommunikasjon og samhandling» på vg1 Helse og oppvekstfag ved Inderøy videregående skole, så han har god innsikt i det utdanningsløpet vi har valgt.

Vi hadde et formøte med Torstein i uke 2, der han fortalte litt om hvordan han så for seg at praksisuka kunne bli, og litt om arbeidsoppgavene vi kunne vente oss. Torstein har en allsidig jobb, og kan i stor grad prioritere hva som han mener er viktig å legge inn i arbeidet sitt.

Det som overrasket oss litt, var alle møtene han deltok i, og alle samtalene han hadde. Noen av møtene og samtalene han hadde i løpet av uke 3, kunne vi ikke delta på fordi han har taushetsplikt. Han var veldig profesjonell i forhold hva vi kunne delta på, og når vi måtte ha andre oppgaver fordi han var i møter eller hadde individuelle samtaler med ungdommer som ikke egnet seg for vår deltakelse.

Vi fikk blant annet oppdrag å bistå med å male noen av rommene på «Folkvang» der Inderøy spillklubb var i ferd med å etablere seg. Dette er et nytt fritidstilbud for ungdommer som driver med - eller ønsker å starte opp med gaming, og er et samarbeidsprosjekt med flere aktører i kommunen.

Tirsdag kveld var vi på Fellowship MC sin ungdomsklubb på Sundsøya. Den er åpen kl.18.00- 22.00 hver tirsdag for elever i 8.-10.klasse. Der er det mange ulike spill, både digitale og brettspill, kiosksalg. Vil ikke ungdommene spille spill, er det også en plass man «bare kan henge» og treffe venner.

Vi var også med på møte med biblioteket der det var snakk om aktivitetsdager på biblioteket i vinterferien. De ville ha ungdom som skulle være sammen med barneskolebarna, og der hadde vi noen innspill om hvordan de kunne gjøre ting.

På torsdag var vi med på hybelmatkurs for elever ved Inderøy videregående skole. Det var miljøveileder ved IVGS, Marte Tanem og Torstein som arrangerte kurset. Dette var det første av fire kurskvelder. Hensikten var å vise ungdommer at de kan lage en god, sunn og billig middag på en enkel måte, i tillegg til å være et trivelig sosialt treffpunkt. Vi spiste det meste av maten, og det som ble igjen fikk hybelelevene ta med seg hjem.

Fredagen denne uken arrangerte Torstein ungdomskveld i Prestlia. Her kunne ungdommene ha det moro i bakken, og grille mat på bålet. Det var en fin anledning for å være der og snakke med ungdommer. Det er viktig for Torstein som ungdomskontakt, at han får tid til å snakke med forskjellige ungdommer i kommunen, bli kjent med dem og vise dem at han er en person de kan komme og snakke med hvis de trenger det. Han tok også oss med på råd ved noen konkrete problemstillinger. Det satte vi stor pris på, siden vi også er ungdommer og kan se saken fra andre sider enn en voksen.

Uke 3 var en veldig lærerik praksisuke, og vi fikk et større innblikk om hva jobben til Torstein går ut på. Det var i denne uken vi fikk innblikk i hvor mye Torstein gjør for ungdommene i kommunen. Han deltar på det meste der ungdommer er. Det er viktig for ham å vise for ungdommene at han er her for dem. Vi opplevde at vi fikk flere muligheter til å komme med innspill som Torstein tok på alvor, om hvordan man kan gjøre Inderøy kommune til et godt sted for ungdommene å vokse opp.

Celine Setten og Maiken Elisabeth Vang