– Dette kommer fra kyllingfjøs og bør plasseres et annet sted. Der det nå ligger vil det føre til avrenning som ender i Børgin. Det er definitivt ikke bra. Deponiet er plassert på skrånende fjellterreng som går ned mot vei. Herfra er det ikke lange biten til Børgin, poengterer han.

Algevekst og oksygentap

Det han har i tankene er rapporten fra 2018 ledert av Jens Christian Refsgaard, forskningsprofessor ved GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og leder av forskningsprosjektet SOILS2SEA. Her konkluderes det med at framtidige konsekvenser fra utslipp av nitrogen i vannet er den store trusselen for miljøet i Østersjøen.

– I rapporten konkluderes det med at det er landbruket som slipper ut mest nitrogen. Landbruket slipper ut store mengder nitrogen og fosfor, noe som fører til algevekst og dermed oksygentap. Og uten oksygen kan det ikke være liv i havet, sier naturverneren og viser til at avrenningen fra deponiet på Sandvollan inneholder nitrogen og fosfor.

Smart og miljøvennlig?

Ness er samtidig tydelig på at han er helt sikker på at deponiet inneholder mer enn 25 prosent tørrstoff og at det derfor er tillatt lagret på bakken.

– Det er det ingen diskusjon om. Men lagringen må likevel etter mitt syn skje på et sted der det ikke forekommer avrenning. Sånn er det ikke her. Mitt spørsmål til kommunen er om den har tenkt på og vurdert konsekvensene av å ha gjødseldeponiet her? Er det smart og miljøvennlig? Og er det utelukkende synlig forurensing som vi bør bry oss med? Det er interessant å merke seg hva James Shortle, professor i landbruks- og miljøøkonomi ved Pennsylvania State University i USA, sier om dette. Han er klar på at landbruksutslippene er usynlige. Man kan rett og slett ikke se nitrogenet skylle ut i vannet eller hvor det kommer fra, for det flyter gjennom bakken. Akkurat som her på Sandvollan, sier han.

Har vært på befaring

Kommunedirektør i Inderøy kommune, Stein Erik Breivikås, sier at kommunen har vært på befaring på stedet i mai måned.

– Vi konkluderte med det samme som Ness, at lagringen var tiltatt. Vi får ta en ny befaring for å se om forholdene på depotet har endret seg og eventuelt starte en dialog med eieren hvis forholdene rundt avrenning har endret seg, sier han.