Vi lager en temautstilling om Rostad Barnehjem i hovedutstillingen, for å markere 120-års jubileum for barnehjemmet. Bildet er fra barnehånden i gips som sto på skrivebordet … og forsvant!

Rostads venner etterlyser gjenstander (brev, bilder, pynteting m.m.) i privat eie med tilknytting til Rostad Barnehjem (1902-1952) for å stille ut på Rostadutstilling.

Det kan være minner etter Ebba Astrup «Mor Rostad», eller Magnhild Bye som var bestyrer etter henne. Utstillingen er åpen i julimåned og utlån av gjenstander gjelder i denne perioden.

Vi etterlyser også en liten barnehånd i gips som sto på skrivebordet i Richters arbeidsrom på gården Den forsvant på mystisk vis for en del år siden. Kanskje noen har sett den?

I år markerer vi 120-års jubileum for Rostad Barnehjem som startet i 1902 med Ebba Astrup som bestyrer. Fokus for virksomheten var å tilby et hjem for oppvekst og skolegang til barn fra omstreifende familier, som tilhørte Romfolket.

Ebba Astrup kom for første gang til Rostad i begravelsen av hennes forlovede statsminister Ole Richter, eier av Rostad gård, som tok sitt liv i 1888 i Stockholm. Hun var bestyrer frem til 1918, da giftet hun seg med Sofus Eggen, eier av Fæby gård i Verdal. Magnhild Bye etterfølgte Ebba Astrup som bestyrer frem til 1952. Ebba ble i årene hun bestyrte barnehjemmet svært knyttet til gården og barna. Rostad ble «hennes livs brennpunkt», som hun uttrykte det selv.

Personer som har gjenstander til utlån for utstillingen kan kontakte Trix Scherjon på mobilnummer 97621341. Rostads venner takker hjerteligst for hjelpen!

Vennlig hilsen

Trix Scherjon, nestleder Rostads venner