Gå til sidens hovedinnhold

Feilaktige påstander om streik

Meninger

En rekke feilaktige påstander kommer i debattinnlegg om den pågående streiken mellom NHO og Fagforbundet. Streiken har rammet Kastvollen Rehabiliteringssenter hardt.

For oss som arbeidsgiver og eiere av senteret er det viktig å komme med noen presiseringer, ettersom vi ikke kjenner oss igjen i det som skrives i media. Streiken har pågått siden 20. Januar. På landsbasis ble det i fase 1 av streiken tatt ut 15 medlemmer av Fagforbundet. 2 av de streikende er ansatt ved Kastvollen. I fase 2 av streiken tar Fagforbundet ut 16 nye medlemmer i streik på landsbasis fra den 18. februar, alle 16 er ansatte ved Kastvollen. Tvungen mekling skjer fredag 19. februar.

Kastvollen har tariffavtale med Fagforbundet, avtale 481. Vi har skrevet særavtale med Fagforbundet, der det bla. står at ansatte på lønn innplasseres i fremforhandlet lønnstabell gjeldende for KS. Vi som arbeidsgiver og eier har gjennom dette signalisert tydelig at vi ønsker gode arbeids- og lønnsvilkår for våre ansatte. Dette fordi vi ønsker å være konkurransedyktig på lønn, men også at vi vil beholde våre flotte ansatte.

Kastvollen eies av AS Reko, som igjen eies av kommunene Steinkjer, Snåsa og Inderøy. Vi er ikke en kommersiell bedrift, og det står nedfelt at et evt. overskudd skal gå til utvikling av tjenestene. Kastvollen måtte pga. streiken stenge dørene den 18. februar. Dette fordi vi ikke hadde forsvarlig bemanning til å holde senteret åpent. Alle 28 brukerne måtte reise hjem. Noen av dem valgte å dra hjem på permisjon med håp om en løsning på meklingen den 19. februar.

Dette er en lovlig streik, og vi ønsker å presisere at vi ikke er motstandere av streiken. Også vi ønsker gode lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber innen helse og omsorg slik vi allerede har for våre ansatte.

Styreleder Petter Vesterås, administrerende direktør i AS Reko Jostein Hanssen, daglig leder ved Kastvollen Rehabiliteringssenter Bente Oldren

Kommentarer til denne saken