Inderøy har i dag fem nye smittede hvor alle prøver er tatt 2. januar. Alle er fra kjent smittested og er allerede satt i karantene. En er tilknyttet Næss omsorgsbolig.

Kommunen forventer flere svar utover ettermiddagen og kvelden fra prøver som er tatt mandag 04.01.

Til sammen har to ansatte og seks beboere fått påvist smitte ved Næss omsorgsboliger. Det er jobbet godt med å få på plass forsvarlig bemanning.

Rødt nivå fram til 18. januar

Skolene og barnehagene i Inderøy skal fungere på rødt nivå fram til 18. januar. For Mosvik skole gjennomføres hjemmeundervisning ut denne uken. For barn og unge med særskilte behov, og/eller for de som har foreldre i samfunnskritiske jobber, gis det et tilbud på skolen og i barnehagen.

– Det tas en ny vurdering av tiltak knyttet til Mosvik skole og barnehage i helga. Kommunen samarbeider med Statsforvaltningen om tiltak innen oppvekst, opplyser kommunen.

Alle ansatte med tilknytning til Mosvik skole har tatt en koronatest med negativt resultat.