Det er påvist fire nye smittetilfeller blant inderøyninger torsdag 9. september. Dette er elever ved både Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående og Steinkjer videregående, samt en voksen smittet i annen kommune.

Smittesporing er iverksatt.

Det er kompliserte regler knyttet til hvordan nærkontakter skal forholde seg, informasjon om dette kan man finne på helsenorge.no Hvordan nærkontakter skal forholde seg avhenger av om man er vaksinert eller ikke, og hvor nær kontakten har vært. Det er egne regler for barn og unge.