RØRA: I årsrapporten skriver styret i Austad Maskinstasjon AS at de forventet et resultatmessig vanskelig år i 2022. Slik ble det ikke.

Inntektene i 2022 økte med 13,8 millioner kroner fra året før, og endte på 113,3 millioner kroner. Det ga et overskudd før skatt på 8,7 millioner kroner, mot 6,7 millioner i 2021.

– Det skyldes i stor grad tilfeldigheter, som alt annet på jorda, sier daglig leder Eskil Austad.

Berget på regulering

– Fjoråret forløp egentlig greit. Vi hadde indeksregulering på mange av kontraktene, og det var vel det som var berginga. Det førte til at vi klare å komme etter da utgiftene til både sprengstoff, lønninger, diesel og alt annet økte. Det var heldigheta – pluss at vi greide å få til brukbart med jobber. Vi hadde bedre ordretilgang enn vi regnet med, sier han.

– Og alt det er tilfeldigheter?

– Vi hadde jo ikke trengt å få slike kontrakter med regulering, svarer Austad.

– Men det er lagt ned en betydelig innsats for å få det til også?

– Ja, men det hører til i gamet. Det er sånn en må prøve å spille, og du må gå litt for det du har trua på, sier han.

Korte horisonter

Året i år ser heller ikke så verst ut for selskapet, men framtidsutsiktene er ikke like lyse.

– Det går greit så langt i år, men horisonten er ikke oppløftende. Vi har en slunken ordrereserve, sier Austad.

– Mer slunken enn vanlig?

– Vi bruker ikke å ha lange horisonter i denne bransjen, det er sjelden lenger enn 6–7 måneder. Men de foregående tre til fem årene har det vært bedre enn normalt, så egentlig er vi vel på tur tilbake til normale tilstander, sier han.

– Så ingen krisestemning, med andre ord?

– Nei, det kan vi ikke påberope oss. Vi får nok å holde på med, men vi må nok regne med å flytte litt mer på oss. Det har bygd seg opp en bra kapasitet i vårt segment på Innherred, så konkurransen er skikkelig tøff.

– Noen må redusere

Austad forteller at de ikke legger seg ned og klager, men heller legger aktiviteten litt lenger nordover.

– Det er flere kontrakter å kjempe om nordenfor oss enn det er på Innherred. Så blir det jo spennende å se hvordan det blir med Ranheim–Åsen, men det blir vel så store kontrakter at segmentet vårt ikke blir med. Vi blir for lette i den sammenhengen, og klarer ikke å stille store nok garantier eller kapasiteten som kreves. Det blir nok større gutter som får tak i det, så får vi eventuelt bli husmann under dem. Når et utenlandsk selskap vinner anbudet, kommer de jo ikke nødvendigvis med egne maskiner. Noen må gjøre arbeidet også, sier han.

Selskapet han leder og eier har i dag 47 ansatte.

– Vil det bli færre ansatte framover?

– Tallet går i alle fall ikke opp. Jeg er jo tilbørlig til å tro at det kan bli færre, noen er jo nødt til å redusere kapasiteten. Det er så enkelt som at det handler om hvem som klarer å vinne kontraktene. Du får alltid arbeid, det handler bare om å være billige nok. Vi ser at vi er ganske villige til å gå nedpå kistebunnen for å få tak i jobbene. Det er smalhans på de få jobbene som er ute nå, men vi har jo vært med på dette før og ser ikke mørkt på det. Vi er godt vant til svingninger, og er nok på tur tilbake til normalen etter en forholdsvis brukbar tid, sier Austad.