I denne valgkampen har mange spurt seg om hva AP mener med sitt slagord ”nå er det vanlige folks tur”. De fleste vil se på seg selv som relativt vanlig, men etter å ha lest diverse valgprogram drister jeg meg til å forsøke å belyse svaret.

Høyre har blitt kritisert både av opposisjonen og media i Nord-Trøndelag for å bruke skremmebilder av venstresiden. Noe er sikkert berettiget, men det har sin forklaring. Dette stortingsvalget er litt annerledes enn tidligere, avstanden mellom høyre og venstresiden har blitt tydeligere. At det blir et tydeligere skille er bra for velgeren, og gjør det enklere å belyse forskjeller, men er urolig dersom en mer radikal venstreside med Rødt og MDG får større innflytelse .

Driver du eller har hatt barn i en privat barnehage eller skole er du trolig betegnet som uvanlig. Der Høyre vil opprettholde likebehandling og gi foreldre valgfrihet i valg av barnehage, ønsker venstresiden å stramme inn. Dersom tilskuddet reduseres, antall plasser reduseres og kommunene får forkjøpsrett vil beina under gode tilbud i privat regi forsvinne.

Private barnehagers betydning er undervurdert, de gjør det bedre på målinger og foreldrene er jevnt over mer fornøyd med private enn offentlige, noe som bidrar til å løfte kvaliteten også i de offentlige. Driver du eller eier en bedrift med ansatte er du muligens ganske uvanlig, spesielt om du har bygd opp verdier og ønsker å utvide bedriften. Der Høyre vil stimulere til utvikling og nyskaping gjennom å bedre rammebetingelser og senke skatten på arbeidende kapital, vil venstresiden gå motsatt vei å øke skattene betydelig der det svir mest. Å utjevne ulikheter ved å sende kapitalen til Oslo er ikke smart. De fattige blir ikke rikere av at de rike blir fattigere, ulikhet utjevnes best ved å få folk i jobb mener Høyre.

Om du som skoleungdom mener fravær ikke er bra støtter du H i å beholde fraværsgrensa i skolen. Læring er mer enn å lese og skrive, det å møte opp å gjøre jobben er en forberedelse på arbeidslivet. Enten du skal bli lærer eller lastebilsjåfør er det å yte for å nyte en god leveregel mener Høyre. Venstresiden ønsker mindre måling i skolen og vil skrote fraværsgrensa.

Om du har vært til legen å fått påvist slitasjeskade i hofta slik at du må opereres kan du med Høyre velge fritt hvem som skal behandle deg. Slik kan du slippe å stå flere uker i helsekø, Høyre mener det å videreføre pasientens helsevesen er bra både for pasienten og samfunnet. Venstresiden mener fritt behandlingsvalg og private tilbydere er noe herk og vil fjerne de.

Om du mener lokaldemokrati og at kommunene får bestemme mere selv har en egenverdi er Høyre et godt valg. Ønsker du forenkling i byggebyråkrati og en mer differensiert regulering i strandsonen er også Høyre et godt valg. Det er forskjell på indre Oslofjord og Mosvik når det gjelder press på strandsonen, derfor har regjeringen gjort det enklere for de i Mosvik å kunne bygge i strandsonen. Dette er grunn til å tro at venstresiden vil reversere.

Kommende periode vil handle mye om å få økonomien på rett kjøl etter pandemien, vi trenger trygg styring mer enn noen gang. Høyreregjeringen har gjennom 8 år vist at landet og økonomien har klart seg godt, tross uro i finans, olje og pandemi. Vi vet at det å utjevne forskjeller handler om å få folk i jobb. At ulikheten øker skyldes i hovedsak at mange av våre nye landsmenn og familier ikke kommer seg ut i jobb, derfor må vi inkludere flere inn i arbeidslivet.

Distriktene sitter på de store ressursene, derfor vil Høyre sørge for at vi må bruke mulighetene bedre i hele landet. Selv om vi må kutte utslipp kan vi ikke stanse utvikling. Høyre vil ikke stenge oljekranene, vi trenger mer energi og mer mat, derfor vil teknologi og kunnskap fortsatt være bærende for utvikling.

Godt valg

Geir Jostein Ørsjødal. Stortingskandidat for Høyre