Denne uka ble det kjent at Sandvollan idrettslag står i fare for å bli nedlagt - på grunn av mangel på frivillige som er villig til å ta ledende roller i laget. Og det i frivillighetens år.

Dagens leder Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen, har sittet med ledervervet i flere år, tross det faktum at hun har flyttet fra Sandvollan til Straumen, og ikke har barn som er aktive i idrettslaget lengre. Nå er valgkomiteen på en fortvilt jakt etter nye ildsjeler som skal fylle flere roller i laget. Både nestleder og økonomiansvarlig må også på plass innen årsmøtet i neste uke.

Dette er ikke et nytt og ukjent problem i den lokale idretten. I Inderøy idrettslag måtte man i fjor gå til det skritt å opprette en deltidsstilling til daglig leder, for å kunne lønne vedkommende. Kanskje er det dette grepet Sandvollan også må ta for å beholde idrettslaget i bygda?

Inderøy er kjent for å ha en oppegående frivillighet i store deler av bygdesamfunnet. Men når det kommer til stykket er det nok her som i andre deler av samfunnet, noen få som stiller opp over alt. Noen ja-mennesker med sosial samvittighet, som jobber ørk og helg for å bidra til fellesskapet.

Så vil det alltid være noen gratispassasjerer som forventer aktiviteter for barn og unge, flotte turstier, hyggelige 17. maifeiringer og julebasar, uten å måtte løfte en finger selv.

Målet med frivillighetens år 2022 er å få flere nye med i frivilligheten. Gjøre flere arenaer tilgjengelige, og skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet.

Frivillig arbeid er en grunnpilar i det norske samfunnet. Spør en hver ordfører og kommunedirektør hvordan kommunen hadde klart å løse sine oppgaver om det ikke var for de frivillige som stiller opp.

I Inderøy har pensjonerte sykepleiere stilt opp gjennom hele pandemien for å bidra til vaksinering av befolkningen. Med fare for å utsette seg selv for smitte og sykdom har de stått i førstelinjetjenesten fordi de har et engasjement for samfunnet de bor i.

Nå forventer vi at sandvollingene ser innover i seg selv, og sørger for å opprettholde, og videreføre 100 års historie, slik at bygda kan beholde det viktige idrettslaget.