Til uka kan vi gratulere hverandre med ny skole i Inderøy. Men det mangler foreløpig litt på at skolen framstår som samlende, slik man ønsket og håpet.

På kommunens hjemmeside og Facebook-side skriver administrasjonen denne uka om «det nye oppvekstsenteret på Utøy». Det er lett å oppfatte det som et signal om at det offisielle, vedtatte navnet på nyskolen ikke fungerer, og ikke kommer til å fungere.

Det er kort vei fra den måten kommunen omtaler skolen i dag, og fram til at navnet «Utøy-skolen» blir heftende ved skolen. Det er sikkert noen i bygda som synes at dét navnet er helt greit, men det bør være en nedtur og et faresignal for politikerne som trodde de skulle skape et nytt grende- fellesskap og en ny geografisk enhet i kommunen.

Det navnet som nå er vedtatt – Oppvekstsenter Vest, går an som navn på et bygg, og som navn på en boks i et kommunalt organisasjonskart. Men en skole er mer enn en bygning og en etat. Det kan se ut som om kommunestyret ikke hadde tilstrekkelig tanker om dette «mer» da de gjorde sitt vedtak.

Ordføreren bor nord i bygda, og ingen er i tvil om at både skolebygget og skolekretsen der heter Sandvollan. På samme måte vet alle på Straumen at de bor i Sakshaug skolekrets. Men hva heter den nye skolekretsen som folket i Mosvik, Framverran og Våja bor i? Den som ikke kan svare på det, bør kjenne sitt ansvar for å ta denne navnesaken tilbake til ny kommunestyrebehandling.

Når man som kommuneledelse påtar seg det ansvaret som ligger i en skolekretsendring, må man gjennomføre endringen helt fram til det punktet hvor man gir skolekretsen et ordentlig navn som kan være samlende for kretsen.

Så kan vi smake og prøve hva som faller mest naturlig i munnen: «Vi i oppvekstsenter Vest-kretsen», eller «Vi på Vestsia».

Morten Olsen Haugen, Mosvik