Lørdag markerer vi verdens miljødag 2021. I en tid hvor en «enkel» sprøyte skal ta oss tilbake til hverdagen, er det viktig å huske at vår tids største krise, klima- og miljøkrisen, ikke har noen quick-fix. Den krever et sterkt næringsliv og politisk vilje.

Heldigvis trenger vi ikke å gå i blinde når vi skal leteetter et parti som ser både alvoret og potensialet i sitasjonen vi står ovenfor. Med Venstre i regjering har vilevert en klimaplan som er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Dette er første gangen en regjering lager en konkret og realistisk plan for hvordan vi skal nå klimamålene våre.

Det er også blitt levert stortingsmeldinger om miljøkriminalitet og naturmangfold. Vi økte antallet marine verneområder fra 6 til 15 i 2020. Og siden 2013 har Venstre fått til 4000 kvadratkilometer nytt vern. Vi har økt bevilgninger i statsbudsjettene i flere år. Enten det er for å ta vare på mer natur i verneområdene, eller til å ta bedre vare på den mest trua naturen.

Vi må halvere utslippene fram mot 2030, samtidig som vi skaper nye grønne arbeidsplasser, grønn teknologi og tar vare på mer natur. Med all beskjedenhet vil jeg påstå at Venstre har knekt denne koden.

Landet vårt har nå de laveste klimagassutslippene siden 90-tallet. Det at Venstre er med i regjeringen betyr en forskjell. Det var Venstre som laget rammeverket for elbilpolitikken på begynnelsen av 2000-tallet som har ført til en elbilrevolusjon i hele verden. Nå er annenhver norske nybil en elbil. Det har ikke skjedd av seg selv – det er villet politikk. Med velgernes tillitt vil vi bruke den samme suksessoppskriften på nye områder.

De siste åtte årene har vi sett hva en borgerlig regjering med et sterkt Venstre kan utrette. Om verdens miljødag også skal kunne være en dag for feiring krever det politisk vilje og løsninger som virker.

Miljødagen er en viktig dag for å minne oss på at vi må holde trykket oppe, både for klima- og miljø. I september er det stortingsvalg, og Venstre vil fortsette å jobbe for å ta vare på naturen, kutte i utslippene og skape flere grønne jobber.

Guro Holm Skillingstad, 2. kandidat for Venstre i Nord-Trøndelag valgkrets