Gunelie Edvarda Hovd Ørsjødal døde 29. juli, 92 år gammel. Gun, som vi kalte henne i daglig tale, har hatt et minnerikt liv. Vi minnes førskolelæreren, søndagsskolelæreren, organisten, pianisten, kordirigent, sangerinnen, kunstneren, foreningsmennesket og gårdbruker mm.

Vi opplevde Gun som et ekte ja-menneske fra Hovd Vestre på Trongsundet. Gun var et komplett kulturmenneske som kunne glede mange av oss i forskjellige arrangementer rundt om i gamle Mosvik kommune. Gun var sterkt trofast til kirkens arbeid som organist. I denne stillingen fikk hun etablert et kirkekor og søndagsskole. Hun var også medlem av Mosvik menighetsråd.

Vi minnes også ja-mennesket Gun som var lett å spørre når en manglet pianist ved minnestunder, juletrefester og andre sosiale arrangementer. Mang en gang tenkte vi for oss selv, hva skulle vi ha gjort i bygda dersom vi ikke hadde Gun.

Vi opplevde aldri Gun som en gammel dame, nei hun var den ungdommelige i sinn og tanke. Å komme på besøk til henne opplevdes som en go-stund. Her var du alltid velkommen, det være seg loddsalg eller annet. Med stor gjestfrihet og sinnsro, ble det alltid en god samtale.

For sin attraktive rolle innen kulturlivet ble hun tildelt Mosvik kommunes kulturpris i 2006.

Vi vil takke for et nært og godt samarbeid ved forskjellige arrangementer opp gjennom årene. Gun var den stødige kvinnen du alltid kunne stole på. Takk for den tid Gun gav av seg selv til glede for oss andre.

Fred over minnet!

Kari og Gunnar Viken