Håper på byggestart for Rørahallene

Byggetrinn 1 i Rørahallene blir igangsatt straks driftsbudsjettet er i balanse.