Snart er nok et skoleår over og lesing har stått på agendaen i Inderøyskolen på alle årstrinn i alle fag. Det leses mye i grunnskolen på Inderøy, og det jobbes godt med leseopplæringen i skolene. Inderøy Kommune har i ett og et halvt år hatt et prosjekt på skolebibliotekene i kommunen. Prosjektet har vi fått finansiert fra Udir over to år. Målsettingen har hovedsakelig vært å få barn i Inderøy til å lese mer. Det har også vært et mål å gi elever i Inderøy lik tilgang til litteratur, gjennom en styrking av skolebibliotekene ved de enkelte skolene. Gjennom prosjektet har vi sett en betydelig økning av utlån av barn og ungdomslitteratur på Inderøy Bibliotek. Både på skjønnlitteratur og faktabøker. Dette er en gledelig utvikling.

Våre erfaringer så langt gjennom prosjektet er at de minste barna i Inderøy er veldig glad i bøker. De vil gjerne bli lest for, er nysgjerrige og veldig interesserte. Foreldre opp til 4.klasse er flinke til å følge opp med lesing hjemme. Derimot når barnet knekker lesekoden, er det mange foreldre som slapper av. Vi som foreldre er nødt til sammen med skolen å holde trykket på lesing oppe enda en stund. Dette er enklere sagt enn gjort. Hvordan skal vi klare å få barnet til å velge en bok i stedet for skjerm? Det er her vi voksne må være den gode rollemodellen. Vi må hjelpe barna videre inn i litteraturens fantastiske verden. Det må prioritereres på lik linje som andre ting, så enkelt er det. Husk det er stor forskjell på 5 minutters lesing og ingenting!

Som resten av landet ser vi at barn stadig leser mindre på fritiden. Inderøy er intet unntak. Barn og ungdom i dag vokser opp i et samfunn som krever bedre leseferdigheter enn noen sinne, men allikevel viser PISA- undersøkelsen at færre norske ungdommer leser daglig nå enn før. Fra 2000 til 2018 har elevenes lesevaner endret seg, og det er færre elever som leser på fritiden i dag enn for 20 år siden. Det er kanskje ikke rart, med alle andre medier som dukker opp og tar både tid og interesse. Da kan man huske at man ikke trenger å ale opp komplette bokormer for å si at man har lyktes. De store forskjellene i leseforståelse blant ungdom finner man mellom dem som aldri leser, og dem som leser noe. Det avgjørende er at barn og ungdom får tilgang til og blir kjent med litteratur som kan engasjere dem, og som gjør at de jevnlig velger å sette seg ned med en bok på fritida.

Flere forskere har pekt på betydningen av elevenes lesevaner og holdninger til lesing når det gjelder å lykkes videre i livet, både i utdanning, i arbeidslivet og ellers i hverdagen (for eksempel Gambrell, Palmer, Codling & Mazzoni, 1996). Forskning tyder også på at positive holdninger til lesing og gode lesevaner er nøkkelfaktorer for å fremme leseforståelsen.

Nå står sommeren for døren, og mange tenker vi tar en pause fra skolearbeid. Det skal man også gjøre. Det man derimot skal tenke er at lesing er ikke skolearbeid. Lesing er som å bygge muskler. Det er ferskvare som trenger kontinuerlig trening, også på sommeren. Det å opprettholde leseferdighetene gjennom en lang sommerferie er derfor veldig viktig.

Her får du 5 gode anbefalinger til deg som er foreldre, hvordan dere kan bruke sommeren lystbetont rundt lesing:

  • Ta turen til biblioteket. Lån minst 3 bøker, slik at du har et utvalg hjemme
  • Meld barnet ditt på Sommerles.no 2022
  • Vær en god voksen rollemodell, les selv
  • Sett av 5-10 min i løpet av uka dere leser høyt
  • Ta med bøker på flyet, toget, campingvogna ,teltet eller i hengekøya

Ha en knakende god lesesommer.

Annvor Fjerstad, skolebibliotekskoodinator