Er du mellom 15 og 22 år, kan du komme deg trygt hjem fra sammenkomster ved å benytte deg av ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp».

Skyssen bestilles før klokka 22.00 samme kveld som du skal ha skyssen:

Hellan taxi, telefon 98 44 58 11

Mosvik taxi, telefon 45 27 44 60

• Tilbudet gjelder for hjemkjøring fra offentlige fester/arrangement, eller private arrangement på offentlig sted (f.eks. bursdagsfester i forsamlingshus)

• Tilbudet gjelder hjemkjøring alle fredager og lørdager, samt ved helligdager og enkeltarrangementer som er tidligere i uka

• Ordningen gjelder kun hjemkjøring innenfor kommunegrensen

• Ungdommene skal kjøres helt hjem, uansett hvor mange som er med i bilen, gjelder også maxitaxi

Ordningen er et trafikksikkerhetstiltak som Inderøy kommune og drosjene i Inderøy samarbeider om å gjennomføre. Ordningen finansieres av Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune.

Les mer på kommunens hjemmeside.