?? = hjerte, hilsen Ida

Sende ut streng sms til innbyggerne, skulle avslutte med hjerte, men slik gikk det ikke.