Hurra, bommen er på plass i Vennaliveien igjen, og skoleveien skal fortsatt være trygg. Grunnen til at jeg skriver dette har en sammenheng med at da den ble opprettet, ble det ingen skriftlig avtale mellom oss og kommunen, men en muntlig mellom oss og daværende ordfører Kåre Sjøvold.

Og saken er slik: I 1969 var vi så heldige, vi fikk tilbud om å kjøpe tomt av Klara og Elling Næss på gården Nestu. Det gikk en høyspentlinje mellom gården og tomta, og videre opp mot Vennesborg, og mellom det som senere ble tomta til Skjoldvor og Bernt Gullbrekken. Vi kjøpte langs den linjen og opp til småbruket oppom, og som flere år senere ble regulert til tomter. Men nok om det.

Tomta ble privat oppmålt og tinglyst for oss begge, og vi var overlykkelige over den vakre plassen vi skulle få bo på. Og all ære til daværende ordfører som øynet muligheten for en sikrere og kortere skolevei for barna tilsluttet Sakshaugveien, og også fra Kvistadbakkan, som måtte går etter fylkesveien for å komme til skolen den gang. Vi hadde skolebarn selv, og mente at alle barn skal ha en trygg skolevei. Etter samtale med veikontoret på Steinkjer ble det opplyst at en gangvei skulle da ha 2 m bredde med 25 cm skulder på hver side. Slik ble gangveien lagt helt opp mot småbruket sin grense øverst på vår eiendom. Det er i ettertid blitt trivelig at det har blitt en fin turvei også, synes vi.

I ettertid ble det ordnet snuplass på Nestu sin eiendom, for renovasjonen, når den ble innført. Skiltene som står ved vår innkjørsel er blitt flyttet mange ganger gjennom årene. Men veien skal fortsatt være skolevei over vår tomt.

Eli og Brynjar Brattgjerd