Forleden kom en ny klimarapport fra FN`s- klimapanel som slår fast at den globale oppvarmingen er menneskeskapt!

FN`s generalsekretær konkluderer med at det må «sterkere lut til» hvis vi her på kloden skal holde oss til 1,5 grader oppvarming pr. 2030, som er målet.

Den globale oppvarmingen fører til at isen i polområdene, fastlandet og Grønland smelter, havet stiger.

Ekstremvær i form av større og mer omfattende skogbranner, nedbør som fører til enorme ødeleggelser av bebyggelse, veier og annen infrastruktur.

Hva med flora og fauna?

Populasjoner og økosystemer som det tar lang tid for naturen å bygge og som vi raseres i et tempo som aldri før. Det som naturen produserer nå i år, er det vi kan forbruke i år. På slutten av juli mnd. nå i år, hadde vi brukt opp vår årsproduksjon. Altså ligger vi ett halvt år, foran klodens års -produksjon i forbruk, og det har vi drevet med i mange år nå. Naturens TÅLEGRENSE er for lengst nådd. Med andre ord: DETTE ER IKKE BÆREKRAFTIG!

I sin bok «Verden på vippepunktet» viser biologen Dag Olav Hessen bare en figur, men den rommer til gjengjeld essensen i problematikken vi står ovenfor. Figuren er i vitenskapen kalt for «EKSPONENTIELL VEKST».

I økologien er dette den mest grunnleggende figuren vi har. Dag Olav Hessen, skriver litt om prinsippene for, og konsekvensene av eksponentiell vekst. Det essensielle ved eksponentiell vekst er at alt ser greit ut inntil det plutselig ikke gjør et lengre – og da er det for sent.

Klimaendringene er i ferd med å forandre kloden vår til det ugjenkjennelige. Vi mennesker er årsaken til problemet, og vi sitter på løsningen, har FN`s generalsekretær skissert. Men vi må handle nå!

Naturen har sin egenverdi men ingen rettsikkerhet. Det er på tide med en Miljøklagedomstol, også her til lands.

Arne Aasan, Senior SV, Nor.