Gå til sidens hovedinnhold

– Hvor tror dere det blir av engasjementet hos mennesker som hele veien gjennom livet, på ulike måter, blir fortalt at de ikke betyr noe?

Meninger

NHF Steinkjer og omegn takker redaktøren i Inderøyningen som i sin leder setter fokus på kvinnedagen og CRPD.

Det manglet 3 stemmer i Stortinget for å få inkorporert menneskerettighetene for funksjonshemmede i det norske lovverket. To av partiene i regjeringen sier at de er for inkorporeringen, men stemmer likevel mot sin vilje for å tekkes Høyre og Frp. En kan lure på hva slags toppolitikk som fremelskes her i landet.

Rettighetene til Brukerstyrt personlig assistanse BPA ble lovfestet fra 1. januar 2015, men blir fulgt opp totalt forskjellig fra kommune til kommune. Totalt sett blir denne retten til et verdig liv satt på prøve og spesielt overfor kvinner som blir ulikt behandlet slik redaktøren beskriver det. Det er snakk om å gi minioritetsgruppen funksjonshemmede, rett til universell utforming for å delta i samfunnet på lik linje som andre.

Vi vet at 80% av norske barne- og ungdomsskoler ikke er fullt ut tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette fører til at barn blir skilt fra venner i skolen, barn blir plassert i egne klasser i stede for å bli integrert sammen med andre elever, osv. Det bygges i dag nye oppvekstsentre i kommunene hvor universell utforming blir tilsidesatt til fordel for arkitektonisk eksperiment. Disse eksemplene er bare noen av de problemene/uverdighetene barn og voksne blir utsatt for i Norge i dag. Barn som opplever slik uverdighet i oppveksten blir merket for livet og vil slite med å finne sin verdighet i det voksne liv.

Landets øverste ledere i Stortinget bør, i langt større grad enn andre, forstå hva en slik politikk medfører av holdninger til grupper av mennesker i samfunnet. Mobbing og trakasering har økt de siste årene, ekskludering fra arbeidslivet til tross for god utdannelse, fra kulturlivet, politisk aktiviteter, osv. for å nevne noen av utfordringene de får i tillegg til sin funksjonsbegrensning.

Hvor tror dere det blir av engasjementet hos mennesker som hele veien gjennom livet, på ulike måter, blir fortalt at de ikke betyr noe?

Roy Staven

Kommentarer til denne saken