Hvorfor får ikke alle mulighet til å delta i friluftslivet, Melby?

Av