I psykologien brukes identitet om den del av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk for vedkommende.

«Å finne sin identitet vil si å danne et selvbilde man føler man kan akseptere og leve opp til, og så etablere en livsstil som svarer til dette bildet». Dette er Store Norske leksikons forklaring på begrepet identitet.

I den tverrfaglige og generasjonsoverskridende Akset-gruppen Minoriteter i Norge, har man gjort et forsøk på å forklare og utvide oppfattelsen av begrepet Identitet. I en ny brosjyre har de blant annet laget en ordliste over begreper som ikke er så utbredt i det norske vokabularet – ennå.

Brosjyren gir forklaring på begreper som Cisperson, binær, aromantisk, transperson og transseksuell, panfil og intersex, samt en hel rekke andre ord som har blitt mer vanlig i bruk de senere årene.

I 2022 er det 50 år siden forbudet mot homofili i Norge ble opphevet. Samtidig er det heteronormative (google gjerne) språket gjeldende både i skolens undervisningsmateriell og i det norske språket.

Inderøyningen vil sende sin honnør til det arbeidet gruppen Minoriteter i Norge har lagt ned for å skape en større begrepsforståelse, og vi håper kommunens lærere og barnehageansatte pugger ordlisten, og lar begrepene skli inn som en normal berikelse av språket i alle fag. Det samme gjelder for så vidt alle deler av befolkningen, skal man komme fordommer til livs, så krever det kunnskap og forståelse. Noe brosjyren «Identitet og Kjønnsmangfold» i høyeste grad bidrar til å forbedre på en enkel og lett tilgjengelig måte.

Torsdag i neste uke arrangeres Vinterpride i Inderøy, en gledens parade som skal bidra til å synliggjøre all slags mangfold som finnes midt iblant oss. Kanskje er det nettopp denne paraden og din deltakelse i den som kan bidra til at en person der ute finner trygghet til å dele sin identitet. Om der er en ungdom på vei ut i full blomst eller en av våre eldre som har skjult sin virkelige identitet gjennom hele livet.

Å være trygg på sin identitet skaper hele mennesker, det er til gode for hele samfunnet, la oss gjøre det litt lettere.