Tilgjengelighetspris til AKSET

Under det siste fylkestinget i Nord-Trøndelag ble prisen for god universell utforming delt ut. I år gikk prisen til AKSET kultur- og skolesamfunn.

PRISUTDELING: Fra prisutdelingen i fylkestinget. F.v Lars Mroten Leersveen (brukerrepresentant), Tore Kristiansen (leder rådet for likestilling av funksjonshemmede), Pål Sæther Eiden (fylkesordfører), Ida Stuberg (ordfører Inderøy), Marianne Vanem og Baard Aarnes (AKSET).   Foto: NTFK/Mona J. Andersson

New Articles

I begrunnelsen for tildelingen står følgende:

Akset kultur- og skolesamfunn har utvist god grundighet i planleggingsarbeidet og i å sammenfatte eldre og nye bygninger for alle i sitt lokalmiljø.

Akset kultur- og skolesamfunn har benyttet sjekkliste universell utforming for nye bygg og lokaler, og alle krav ser ut til å være oppfylt: Vi kan nevne:

  • Alle bruksrommene er i henhold til universell utforming
  • Alle nødutganger er trinnfrie
  • Parkering for bevegelseshemmede utenfor hovedinngang tilfredsstiller beliggenhet
  • Tilfredsstillende skilt/piktogram er på plass

  • Gjennom å ha universell utforming og tilgjengelig på dagsordenen i planleggings- og byggefasen ble det sikret at flest mulig i dag kan bruke kultur- og skolebygget på en god måte. Vi er beæret over tildelingen av Tilgjengelighetsprisen som vi mener markerer en viktig bekreftelse av målbildet vårt som sier at AKSET skal gi rom for undring, begeistring og samspill. Og være et sted der barn, unge og voksne møtes til opplevelser, utvikling og læring, forteller Marianne Vanem fra AKSET.

Om prisen

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag deler i år ut prisen for 7.gang. Dette er en pris for god universell utforming.

Tilgjengelighetsprisen skal gis til en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på en annen måte arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø.