Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Nasjonal politikk er lokal politikk, og lokal politikk er nasjonal politikk. De nasjonale trendene merkes godt ute i distriktene, og Inderøy er intet unntak. Redusert kjøpekraft for den enkelte er tema som opptar hver og en, og dette vil nok prege den lokale og regionale valgkampen framover. Det samme gjelder kommuneøkonomi, handlingsrom og nivå på nasjonale og lokale skatter og avgifter.

Klimaendringene og deres konsekvenser kommer stadig nærmere, men om de vinner større rom i en lokal valgkamp er ikke sikkert. Det er likevel et lite paradoks å skrive om de viktige sakene framover uten å skjele til norsk og europeisk sikkerhetspolitikk – hva trenger vi for å greie oss i en utfordrende situasjon? Og også verdens voksende befolkning sin tilgang på mat, eller fravær av denne.

Med dette i mente, så håper og tror jeg at matproduksjon, egenberedskap og kommunal beredskap i vid forstand vil spille en rolle i tiden framover. Inderøy er en landbrukskommune og vi er stolte av matproduksjon som skjer her i både stor og mindre skala, og av vårt velpleide kulturlandskap. Hvordan arealene skal anvendes i tiden framover kan medføre debatt, og da spesielt i forbindelse med utbygging av infrastruktur, som ny E6.

Et annet område som er utfordrende også for Inderøy er tilgangen på riktig og nok kompetanse. For kommunen vil det spesielt gjelde helse- og omsorgssektoren, og det å sikre videre utdanning av helsefagarbeidere ved Inderøy videregående vil være vesentlig. At kommunen som organisasjon fortsetter å ha mange lærlingplasser i faget vil også ha mye å si for rekrutteringen. Sykepleiere likeså, og med nye moderne helsebygg håper jeg vi har gode forutsetninger.

Samtidig må vi stadig arbeide for gode arbeidsbetingelser, hvilket leder meg til trepartssamarbeid og videreutvikling av gode rutiner for administrasjonsutvalg, der politisk nivå, administrativ ledelse og arbeidstakerrepresentantene møtes. Dette har blitt en viktig arena i Inderøy, og arbeidsliv i bredt vil være sentralt.

I tillegg til at det offentlige trenger arbeidskraft framover så er vi heldig med å ha et variert næringsliv, og blant annet flere svært dyktige bygg- og anleggsbedrifter i Inderøy. Disse har også behov for arbeidskraft, og på tvers av det offentlige og næringslivet må vi i større grad lykkes med å legge til rette så færrest mulig står utenfor utdanning og yrkesliv. Vi trenger flere hender og hoder til å ta del i verdiskaping, og sørge for at hjulene går rundt. Jeg håper at det blir en av de virkelig store debattene i tida som kommer, det er gjort mye bra f.eks. gjennom Inkluderende Innherred og Trøndelagsmodellen, og dette trenger fokus framover.

Det er mange flere saker som burde vært løftet, jeg nøyer meg med å avslutte med at jeg håper valgkampen også vil dreie seg om hvordan vi skal videreutvikle attraktive bo- områder og møteplasser der folk på tvers av alder, kjønn, etnisitet, religion og legning kan leve og ha det fint sammen, slik at Inderøy og regionen blir foretrukket for framtidig bosetting og nye næringer.