Styret etter årsmøtet: Leder Vibeke Arntzen, nestleder Tore Sundfær, styremedlemmer: Asbjørn Berg, Kari Segtnan, Susann Undersåker, Kristin Undersåker,Terje Dahl ( leder hjelpekorps), Hala Alawad (leder ungdom). Varamedlemmer: Yngve Skaara og Anders Våseth. Leder for avdeling omsorg velges senere.

Inderøy Røde Kors hadde ved utgangen av året 282 medlemmer.

I nok et år der koronasituasjonen gjorde at mange tiltak ikke kunne gjennomføres som planlagt, var det hjelpekorpset som opprettholdt mest kontinuerlig aktivitet. Dette gjennom deltakelse i en rekke redningsaksjoner ulike steder i Trøndelag samt at hjelpekorpset forestod opplæring i førstehjelp for ansatte i bedrifter og offentlig virksomhet.

Sammenlignet med 2020, var det i fjor vesentlig økning i aktiviteter for barn og ungdom. I tillegg til arrangementer i egen regi, ble det igangsatt flere tiltak i samarbeid med andre. Inderøy Røde Kors opplever stor velvilje, bl.a. i form av økonomisk støtte til arrangementer. Støtte fra bl.a. Gjensidigestiftelsen og Sparebank1 utgjorde vesentlige bidrag til flere aktiviteter.

Da tradisjonelt ”Julaften for alle”-arrangement måtte avlyses, ble det i samarbeid med andre kjøpt og samlet inn julegaver som ble gitt til vanskeligstilte familier. Et tiltak som fikk stor oppslutning ved at mange leverte pakker til innsamlingen.

Etter to år med flere tiltak ”på vent” , er det i handlingsplanen for 2022 lagt til grunn at ”normal” aktivitet innen ulike områder skal gjenopptas. En del av foreningens virksomhet gjennomføres i tett og godt samarbeid med andre frivillige organisasjoner og offentlige etater.

Støtte til hjelpearbeidet i Ukraina og nabolandene

Etter initiativ fra brannkorpset i Inderøy ble det i forrige uke arrangert støttemarkering på Straumen hvor Inderøy Røde Kors deltok og samlet inn penger til hjelpearbeidet blant de som rammes av krigen. Styret i Inderøy Røde Kors har etterpå vedtatt å gi 15 000 kroner fra foreningens krisefond til hjelpearbeidet. Behovet for humanitær hjelp er svært stort og alle oppfordres til å bidra. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

Asbjørn Berg, styremedlem Inderøy Røde Kors