For en tid tilbake var jeg alvorlig syk og trengte helsehjelp i sykehus, DMS og i kommunehelsetjenesten. Til vanlig var og er jeg hjemmeboende. Utskriving fra sykehus da jeg var ferdigbehandlet nærmet seg. Pga. hjemmesituasjonen så jeg ingen mulighet til å klare meg hjemme. Jeg uttalte ønske til lege på sykehuset om at jeg ville til Inderøyheimen i ei uke for å få hjelp til å komme meg på beina. Tvilsomt at du får det var svaret fra legen, men vi prøver ble vi enige om. Jeg fikk komme dit og der fikk jeg to viktige ting, hjelp og trygghet.

Disse to begrepene blir viktigere enn alt annet når alvorlig sykdom tar grep. Etter at denne uka var over og jeg kunne reise hjem ble det behov for sykepleiefaglig hjelp 2 – 3 ganger i døgnet som hjemmesykepleien sørget for.

Nå når Inderøyheimen endrer konsept så er jeg overbevist om at både hjelp og trygghet blir på plass for alle som av en eller annen grunn kommer dit. Skulle jeg bli syk igjen og at jeg ikke kan hjem, enten det er av midlertidig eller varig art, så er det fint om jeg får komme dit igjen for å få hjelp og trygghet fra dere flotte folkene som arbeider på Inderøyheimen.

Inderøy kommune gjør nå et stort økonomisk løft i forhold til bygging av den nye Inderøyheimen og tjenestene den skal romme. La uttalelser og meninger om tomtevalg og bygningens utseende ligge, det viktigste for nåværende og fremtidige brukere av helse- og omsorgstjenestens tilbud i kommunen er faktisk hjelp og trygghet. Etter mitt skjønn blir det veldig bra at beboere på nye Inderøyheimen også får utsikt til sentrumsliv og nærhet til fine Straumen.

Lykke til og takk til Inderøy kommune for at dere tenker framtidsrettet. Gode tanker og gratulerer til alle ansatte som får sin arbeidsplass der. Ikke glem at vi er avhengige av samarbeid på alle nivå, institusjon, hjemmebaserte tjenester og private som yter stor innsats i hverdagen når noen er syke og bor hjemme. Jeg kjenner meg trygg på at hjelpen er der om jeg trenger den.


Marit Gullberg Røli