Landbruket er en av pilarene på Innherred, og er svært betydningsfull både for regionen og for norsk matproduksjon med stor volum- og småskalaproduksjon, og hele og komplette verdikjeder. Velpleid kulturlandskap er vårt varemerke som resultat av offensive gårdbrukere. De siste årene har dessuten reiseliv- og opplevelsesnæring spiret fram med utgangspunkt i landbruket, hvilket har skapt ytterligere arbeidsplasser i regionen.

Som ordførere opplever vi henvendelser fra et økende antall gårdbrukere i våre kommuner som ikke «tjener penger» på driften lenger pga sterkt økende driftskostnader og inntekter som ikke står i forhold. Meldingen om redusert målpris på melk fra nyttår er en enorm utfordring for flere av de dyktige driverne som står på 365 dager i året og produserer mat, og tar et enormt samfunnsansvar på vegne av oss alle. Signalene vi har mottatt de siste par årene er sterkt bekymringsverdige, og utfordrer framtidig matproduksjon i vår region.

Dette er noe av bakgrunnen for at vi som ordførere for de 5 kommunene på Innherred velger å oversende innspill på nåværende tidspunkt til Inntektsutvalget, som har en svært viktig jobb foran seg.

Vi understreker, og støtter uttalelsen fra Norges Bondelag som viser til at «et framtidig grunnlagsmateriale må stå seg over tid og med ulike politiske flertall i Stortinget. Det må ta høyde for politiske fastsatte inntektsmål der både bøndenes inntektsnivå og inntektsutvikling skal kunne sammenlignes med lønnsmottakere».

I dag er resultatmålet «Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk inkludert effekt av jordbruksfradraget» fra Totalkalkylens normaliserte regnskaper for å sammenligne inntektsutviklingen i jordbrukssektoren med inntektsutviklingen for gjennomsnittet av alle lønnsmottakere («andre grupper i samfunnet»). I dette er lønn og kapitalgodtgjørelse slått sammen til et samlebegrep.

Stortinget har flere ganger uttalt at Totalkalkylen slik den foreligger nå ikke er egnet for å sammenligne inntektsnivået i jordbruket med lønnsmottakeren, kun inntektsutvikling. Et grunnlagsmateriale der inntektsnivået ikke kan brukes i inntektssammenligningen innebærer at det ikke er mulig å operasjonalisere mål på inntektsnivå. Vi ber derfor om at resultatmålet blir endret og/eller delt opp, og at «vederlag til arbeid» blir beløpet som skal sammenlignes med «lønn for arbeidstakere» som oppgitt i mandatet.

Inntektsutvalget må ha inntekta til den aktive, matproduserende bonde i fokus, og hen sine inntekter knyttet til samfunnsoppdraget å produsere mat. Inntektsutvalget skal se på inntektene til jordbruket, og derfor må næringsinntekten til de som driver i jordbruket ligge til grunn for utvalgets beregning.

Vi ønsker lykke til videre med viktig arbeid,

Mvh. Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune (Sp), Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune (Sp), Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune (Sp), Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune (Sp), Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune (Sp)