Et av de store diskusjonstemaene den siste uken, har vært Intektssystemutvalgets forslag til endringer. Om forslaget vedtas vil det for Inderøy kommunes del bety en redusert inntekt på 8,78 millioner kroner.

La oss først forklare Inntektsystemutvalgets mandat. Høyreregjeringen oppnevnte utvalget i mai 2020, med det formål å foreta en helhetlig gjennomgang for inntektssytemene til kommunen. Inntektssystemet består i dag av tre hovedelement.

  • Innbyggertilskuddet med en utgiftsutjevning
  • Ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd
  • Omfordeling av skatteinntekter

Utvalget fikk som oppdrag å vurdere dagens inntektssystem og de ulike elementene i dette, og komme med et forslag til ny utforming av inntektssystemet for kommunene. Fristen for utvalget ble utsatt til 26. august 2022.

Utvalget har blant annet hengt seg opp i at flere kommuner har høye inntekter fra blant annet vannkraft, deriblant Inderøy, som alene vil tape i underkant av ni millioner kroner om forslaget skulle bli vedtatt. Vår nabokommune steinkjer står i fare for å miste 30 millioner kroner. Legger man sammen alle de nordtrønderske kommunene snakker man om et tap i 100-millionersklassen.

«Disse inntektene inngår ikke i dagens utjevning av inntekter, og skaper store inntektsforskjeller mellom kommunene. Utvalget mener at flere av disse inntektene bør omfattes av en moderat utjevningsordning mellom kommunene» står det i utvalgets pressemelding.

Nå hevder flere politikere i dagens regjering at forslaget fra inntektssystemutvalget aldri vil bli vedtatt, da det strider i mot alle føringer i Hurdalslatfomen. La oss endelig håpe de får rett.

Lokalt er det trafikkforholdene ved Oppvekstsenter Vest som får størst oppmerksomhet fra vår side denne uken. Det er med en viss undring vi kan konstatere at trafikkavviklingen ved skolen viser seg å være så dårlig planlagt at verneombud for bussjåførene ser seg nødt til å gå ut i lokalavisen for å tydeliggjøre problemet. Det burde være en selvfølge at snuplass for skolebussene og trygge rammer rundt henting og bringing av skolebarna hadde vært tatt med i prosjekteringen. Nå forventer vi at kommunen kommer opp med løsninger som trygger elevene og sjåførene før vinterføre setter inn.