Jorid Klette Berg døde 22.juli, 91 år gammel. Med Jorids bortgang har Mosviksamfunnet mistet en markant person i mange sammenhenger.

Jorid var Høyredama som fikk sving på det meste. Ikke alltid i de politiske fora, men for det meste gjennom frivillige organisasjoner.

Jorid var grundig i sitt arbeid. Hun godtok ikke lettvinte påstander som ikke kunne dokumenteres. Vi i Høyre er imponert over hva Jorid rakk over. For å nevne noe, så var hun en av stifterne av Mosvik Høyre. Hun var også den første leder av partiet. Jorid hadde et bredt samfunn-syn. Hun engasjerte seg sterkt i frivilligheten. Blant annet som pioéner i etableringen av Mosvik husmorlag, herunder etablering av barnehage i Mosvik for den yngste del av befolkningen.

Samtidig var hun opptatt av et godt eldre-tilbud. Hennes store innsats for bygdebøker i Mosvik vil alltid stå som et minnesmerke over Jorid. Hun fikk med seg mange dyktige personer i arbeidet, og det ble et grundig resultat til glede for mange i og utenfor bygda.

Av politiske verv hun hadde var medlem av kommunestyret i perioden 1980-83. Hun var også vara til fylkestinget 1883 -87.

For sin store innsats i lokalsamfunnet ble hun tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2009. Vi er dypt takknemlig for den innsats Jorid utførte for partiet, politikken og lokalsamfunnet.

Vi bøyer oss i respekt og takk og hedrer hennes minne.

Inderøy Høyre

Tore Wold, leder